KRZYSZTOF TURZAŃSKI
SŁAWA UMIŃSKA-KAJDAN

Krzysztof Turzański Sława Umińska-Duraj

Szanowni Państwo,

Każdy z nas posiada inne doświadczenia z działalności zawodowej i społecznej.
Łączy nas jednak dostrzeganie problemów miasta i jego mieszkańców, a także potrzeba zmian na lepsze. Dlatego też od lat współpracujemy organizując w Piekarach Śląskich szereg akcji społecznych, kulturalnych i charytatywnych oraz sprawując funkcje w piekarskim samorządzie.

W roku 2010 wspólnie założyliśmy komitet wyborczy i wystartowaliśmy w wyborach samorządowych wprowadzając do Rady Miasta 9 radnych. Przez kolejne cztery lata działaliśmy wspólnie w Radzie Miasta w ramach Klubu Radnych Krzysztofa Turzańskiego.

W roku 2014 wystartowaliśmy ponownie w wyborach samorządowych osiągając sukces. Sława Umińska-Duraj objęła funkcję Prezydenta Miasta. Stanowisko swojego zastępcy powierzyła Krzysztofowi Turzańskiemu. Do Rady Miasta wprowadziliśmy 8 radnych, którzy funkcjonowali w ramach Obywatelskiego Klubu Radnych, któremu przewodniczył radny Łukasz Ściebiorowski. W kadencji 2014-2018 podejmowaliśmy współprace merytoryczną na rzecz piekarskiego samorządu ze wszystkimi radnymi, niezależnie od opcji politycznych i podziałów wyborczych. Nasi radni wraz z grupą pozostałych społeczników, w tym kandydatów z ramienia KWW Sławy Umińskiej-Duraj i Krzysztofa Turzańskiego, angażowali się w różne przedsięwzięcia na rzecz miasta.  Mogliśmy liczyć na ich wsparcie, a zwłaszcza, tak potrzebną, obiektywną ocenę podejmowanych przez nas decyzji w działalności samorządowej i zarządzaniu miastem. W tym czasie zgodnie z naszym hasłem wyborczym: Wybierz dobry kierunek dla Piekar Śląskich rozpoczęliśmy i zrealizowaliśmy szereg zmian i inwestycji w mieście, które przyczyniły się do rozwoju miasta.

Sukces wyborczy powtórzyliśmy w wyborach samorządowych 21 października 2018 roku, kiedy to Sława Umińska-Duraj została ponownie wybrana już w I turze na urząd prezydenta miasta, uzyskując 66,45 % poparcia. Funkcję I zastępcy prezydenta miasta pełni Krzysztof Turzański, II zastępcy Paweł Słota.
W wyborach do Rady Miasta z ramienia KWW Sławy Umińskiej-Duraj uzyskaliśmy 14 mandatów. Kluczem do tak udanego wyniku była realizacja wcześniejszego programu wyborczego, zaangażowanie radnych, wszystkich kandydatów w trakcie kampanii oraz przedstawiony program dalszego rozwoju Piekar Śląskich. Wybrani radni w kadencji 2018-2023 będą działać jak wcześniej w ramach Obywatelskiego Klubu Radnych.

Naszym celem pozostaje niezmiennie zapewnienie jak najlepszego rozwoju Piekar Śląskich. Dlatego dziękujemy wszystkim mieszkańcom Piekar Śląskich za okazywane wsparcie i wszelkie merytoryczne uwagi i sugestie.
Razem zmieniamy Piekary Śląskie!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SŁAWA UMIŃSKA KAJDAN - najważniejsze informacje

1984-1992

Szkoła Podstawowa nr 5 w Piekarach Śląskich

1992-1996

I Liceum Ogólnokształcące w Piekarach Śląskich

1996-1999

II Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Sosnowcu

1998

Staż na Uniwersytecie Artois w Douai

1999-2002

Międzynarodowa Szkoła Nauk Politycznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach - Filia Instytutu Nauk Politycznych w Bordeaux; 3-letnie studnia magisterskie uzupełniające

2000 - 2015

Działalność w stowarzyszeniu Komitet Obywatelski miasta Piekary Śląskie

2001

Staż w Campus International w Tulonie

2001

Staż w Trybunale Administracyjnym w Paryżu

2002-2003

Asystentka dyrektora w Ośrodku Polskiego Komitetu Alliance Francaise przy Uniwersytecie Śląskim w Katowicach

2003-2004

Inspektor w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tarnowskich Górach

2004-2014

Dyrektor Biura Poselskiego w Bytomiu

2006-2010

I kadencja w Radzie Miasta Piekary Śląskie

2006-2007

Uniwersytet Śląski; Komunikacja Perswazyjna: reklama, PR, promocja polityczna - studia podyplomowe

2007

Rozpoczęcie działalności w ramach projektu UMWETU

2008-2012

I kadencja w Radzie Programowej TVP Katowice

2010-2014

II kadencja w Radzie Miasta Piekary Śląskie

2012

II kadencja w Radzie Programowej TVP Katowice

2014

16 listopada wybory samorządowe - wejście do II tury wyborów na Prezydenta Miasta Piekary Śląskie; najlepszy wynik w mieście w wyborach do Rady Miasta 1001 głosów

2014

30 listopada wygrana w wyborach na Prezydenta Miasta Piekary Śląskie

2014

8 grudnia - zaprzysiężenie i objęcie funkcji Prezydenta Miasta Piekary Śląskie

2014-2018

Sprawowanie funkcji Prezydenta Miasta Piekary Śląskie

2018

21 października ponowna wygrana wyborach na Prezydenta Miasta Piekary Śląskie

2018 -

Dalsze sprawowanie funkcji Prezydenta Miasta Piekary Śląskie

KRZYSZTOF TURZAŃSKI - najważniejsze informacje

1994–1996

50 Harcerska Drużyna Wodna. Prowadził załogę 115 Morskie Anioły – wychowując i wprowadzając młodzież w świat harcerstwa i przygotowując ją do rozpoczęcia przygody z żeglarstwem. Do dziś związany z harcerstwem.

1998–2002

Uniwersytet Śląski w Katowicach, Politologia na Wydziale Nauk Społecznych

1998–2003

Dziennikarz. Stała współpraca z Dziennikiem Zachodnim.

2001

Pierwsza Polska Wyprawa Kajakarstwa Górskiego na Islandię, relacje dla Polskiej Agencji Prasowej, korespondencja dla Dziennika Zachodniego, portalu Onet.pl, Radia Plus oraz tytułów lokalnych.

2003

Etatowy reporter Dziennika Zachodniego. Autor pierwszych wydań piekarskiego dodatku do Dziennika Zachodniego.

2003–2010

Własna działalność gospodarcza. Firma TURKAT zajmuje się przygotowywaniem materiałów promocyjnych, gazetek zakładowych, reklamą i public relations.

2004–2010

Wydawca i redaktor naczelny miesięcznika Przegląd Piekarski.

2006

W wyborach samorządowych odpowiedzialny za kampanię radnego Mariusza Kurzątkowskiego w Bytomiu. Kampania została przez dziennikarzy uznana za najlepszą i najciekawszą w mieście. Przełożyło się to na jeden z najlepszych wyników wyborczych w mieście. Na zlecenie prowadzący także kampanię wyborczą Prawa i Sprawiedliwości w Piekarach Śląskich.

2006-2007

Twórca i wydawca Przeglądu Szkolnego VERITA. Niekomercyjna gazeta tworzona przez uczniów ukazywała się na terenie wszystkich szkół średnich w województwie Śląskim. Organizator bezpłatnych warsztatów dziennikarskich dla młodzieży.

2007

Twórca nagrody „Piekarzanin Roku”. Od tego czasu co roku w imieniu Czytelników Przeglądu Piekarskiego wręcza tę nagrodę osobom aktywnie działającym w mieście.

2007 - nadal

Autor bloga poświęconego Piekarom Śląskim – www.piekary.bloog.pl

2007

Założyciel telewizji internetowej Piekarska TV. Reportaże, wiadomości, relacje i migawki z imprez odbywających się na terenie miasta, a także autorski program „czarnoNAbiałym”

2008-2010

Poprowadził grupę dziennikarską w VI Liceum Ogólnokształcącym w ZSO nr 4 w Bytomiu. Zajęcia teoretyczne i praktyczne.

2008

Zorganizował pierwsze wybory Miss Piekar Śląskich, podczas których sprzedawano cegiełki i przeprowadzono aukcję na rzecz dzieciaków z piekarskiej ochronki. Na ich wakacje udało się zebrać ponad 2 tys. zł. Impreza powtarzana jest co roku.

2008-2009

Reporter Telewizji Silesia. Przygotowywał materiały informacyjne z najważniejszych wydarzeń na całym Śląsku.

2008

Włączył się w zbiórkę rzeczy dla rodzin ubogich z terenu piekarskich slamsów, tzw. „baraków”. Najwięcej uwagi poświęca dzieciakom z rodzin potrzebujących - zafundował między innymi wycieczki na lodowisko.

2009

Jeden z twórców projektu UMWETU, nieformalnego stowarzyszenia osób chcących działać na rzecz szeroko rozumianego rozwoju Piekar Śląskich

2008-2011

Doradca burmistrza. Urząd Miejski w Tarnowskich Górach.

2010

Kandydat na urząd prezydenta Piekar Śląskich. Twórca społecznej listy kandydatów do Rady Miasta.

2010

W wyborach samorządowych na Prezydenta Miasta 21 listopada zyskał poparcie niemal 36% głosujących zdobywając ponad 7200 głosów. Z jego listy do Rady Miasta dostało się aż 9 radnych, którzy utworzyli Klub Radnych Krzysztofa Turzańskiego

2010-2014

Przewodniczenie w Radzie Miasta klubowi radnych i wypełnianie funkcji radnego.

2011

Ukończył kurs dla kandydatów do Rad Nadzorczych.

2011-2012

praca w marketingu klubu Piast Gliwice S.A.

2013-2014

naczelnik Wydziału Promocji Bytomia i Kontaktów z Mediami

2014

Zdobycie szczytu Kazbek 5035 m.n.p.m. Dyrektor d/s marketingu w Petralana S.A.

2014

w wyborach samorządowych 16 listopada tworząc wspólnie ze Sławą Umińską-Duraj Komitet Wyborczy Wyborców Krzysztofa Turzańskiego i Sławy Umińskiej-Duraj uzyskał ponownie mandat radnego Rady Miasta Piekary Śląskie. Z ich listy do Rady Miasta dostało się 8 radnych

2014

po zwycięstwie Sławy Umińskiej-Duraj w wyborach na Prezydenta Miasta Piekary Śląskie startującej ze wspólnego komitetu wyborczego 10 grudnia objął funkcję Zastępcy Prezydenta Miasta Piekar Śląskie i przystępuje do energicznej pracy na rzecz miasta i jego mieszkańców.

2014-2018

Sprawowanie funkcji zastępcy Prezydenta Miasta Piekary Śląskie

2018

21 października zdobycie mandatu w wyborach do Rady Miasta Piekary Śląskie

2018-

Zrzeczenie się przyjęcia mandatu radnego i dalsze sprawowanie funkcji zastępcy prezydenta miasta