KRZYSZTOF TURZAŃSKI
SŁAWA UMIŃSKA-KAJDAN

Krzysztof Turzański Sława Umińska-Duraj

Radni

W kadencji 2018-2023 w skład Obywatelskiego Klubu Radnych (OKR) wchodzą radni wybrani 21 października 2018 r. z KWW Sławy Umińskiej-Duraj: Tomasz Wesołowski (Przewodniczący Rady Miasta 2018-2023), Natalia Ciupińska-Szoska (I Wiceprzewodnicząca Rady Miasta 2018-2023, Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Sportu), Maciej Czempiel (Przewodniczący OKR, Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej oraz Komisji Skarg, Wniosków i Petycji), Stanisław Plajzner (Przewodniczący Komisji Społecznej),  Helena Warczok (Skarbnik OKR; Wiceprzewodnicząca stałej Komisji Edukacji, Kultury i Sportu ), Tadeusz Wieczorek (Wiceprzewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji), Andrzej Wymysło (Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej), Marcin Felderhoff (Wiceprzewodniczący stałej Komisji Budżetowo-Gospodarczej), Bartosz Szołtysik (Wiceprzewodniczący stałej Komisji Społecznej), Daniel Pliszka (Sekretarz Komisji Rewizyjnej), Bożena Boczek (Sekretarz Komisji Skarg, Wniosków i Petycji), Klaudia Franiel, Mariusz Kempys, Iwona Zorychta. 

Do 15 października 2023 r. w skład klubu oraz funkcję Przewodniczącego Klubu OKR i Przewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury i Sportu pełnił obecny Poseł na Sejm RP Łukasz Ściebiorowski. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obywatelski Klub Radnych Rady Miasta Piekary Śląskie – został powołany na spotkaniu założycielskim 8 grudnia 2014 r. (ponownie utworzony 22 listopada 2018 r.). W kadencji 2014-2018 tworzyli go radni wybrani w wyborach samorządowych 16 listopada 2014 r. z Komitetu Wyborczego Wyborców Krzysztofa Turzańskiego i Sławy Umińskiej-Duraj: Natalia Ciupińska-Szoska (Sekretarz Komisji Rewizyjnej), Maciej Czempiel (Wiceprzewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej), Tomasz Flodrowski (w OKR do 1.01.2016 r., Przewodniczący Komisji Przedsiębiorczości i Innowacyjności Rynku Pracy), Grzegorz Gowarzewski (Wiceprzewodniczący Rady Miasta 2014-2018), Stanisław Plajzner (Przewodniczący Komisji Społecznej – Zdrowia, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego od 04.2018), Łukasz Ściebiorowski (Przewodniczący Klubu Radnych, Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu 2014-2018), Helena Warczok, Andrzej Wymysło.

W kadencji Rady Miasta 2010-2014 w skład Klubu Radnych Krzysztofa Turzańskiego wchodzili radni wybrani z ramienia KWW Krzysztofa Turzańskiego w wyborach samorządowych 21 listopada 2010 r.: Krystian Duda (do 2012 r.), Tomasz Flodrowski, Grzegorz Gowarzewski, Stanisław Plajzner, Łukasz Ściebiorowski, Krzysztof Turzański (Przewodniczący Klubu Radnych), Helena Warczok, Tomasz Wesołowski, Sława Umińska-Duraj.

Radni OKR pozostają do Państwa dyspozycji pod publicznie podawanymi numerami telefonów i adresami mailowymi, które znajdują się również w Biuletynie Informacji Publicznej. Kontakt z radnymi można również uzyskać poprzez Biuro Rady Miasta Urzędu Miasta Piekary Śląskie. Spotykamy się z Państwem również na dyżurach radnych.

Od początku kadencji pracujemy sumiennie popierając dobre rozwiązania, zgłaszając swoje uwagi i wnioski. Współpracujemy przy tym ściśle z Prezydent Miasta, jej zastępcami, skarbnikiem, sekretarz miasta, naczelnikami i wszystkimi urzędnikami oraz pracownikami jednostek podległych. Pozostajemy również otwarci na merytoryczną współpracę z radnymi pozostałych klubów radnych na czele z Przewodniczącym Rady Miasta.

W Państwa imieniu składamy interpelacje i wnioski, a także przygotowujemy projekty uchwał. Naszą funkcję traktujemy jako służbę dla miasta i jego mieszkańców.

Okręg I

 • Mariusz Kempys
 • Stanisław Plajzner
 • Daniel Pliszka
 • Helena Warczok
 • Andrzej Wymysło

Okręg II

 • Bożena Boczek
 • Natalia Ciupińska-Szoska
 • Maciej Czempiel
 • Marcin Felderhoff
 • Tomasz Wesołowski

Okręg III

 • Klaudia Franiel
 • Bartosz Szołtysik
 • Tadeusz Wieczorek
 • Iwona Zorychta

SPIS RADNYCH:

Bożena Boczek

Złożone wnioski i interpelacje

Urodzona w Piekarach Śląskich. Z miastem związana była jej aktywność zawodowa. Przez wiele lat była bowiem dyrektorem Miejskiego Przedszkola nr 4. Radna Rady Miasta kadencji 2018-2023. W Radzie Miasta jest członkiem stałych komisji: Budżetowo-Gospodarczej; Edukacji, Kultury i Sportu; Rewizyjnej oraz Skarg, Wniosków i Petycji, w której pełni funkcję sekretarza komisji.

Kontakt:

503-164-693

bozenaboczek@gmail.com

Natalia Ciupińska-Szoska

Złożone wnioski i interpelacje

Piekarzanka od urodzenia i od najmłodszych lat działa społecznie w mieście. Ukończyła studia wyższe zawodowe uzyskując stopień magistra, na kierunku Politologia w specjalności Samorządowa na Uniwersytecie Śląskim. Od października 2018 pracuje w Urzędzie Metropolitalnym Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii - pierwszej Metropolii w Polsce.
Mandat radnej uzyskała startując już pierwszy raz w wyborach do Rady Miasta w roku 2014. W kadencji 2018-2023 w Radzie Miasta pełni funkcję I Wiceprzewodniczącej Rady Miasta oraz Przewodniczącej stałej Komisji Edukacji, Kultury i Sportu.
W latach: 2017, 2020 i 2022 nominowana w plebiscycie "Dziennika Zachodniego" do tytułu: "Osobowość Roku w kategorii Polityka, samorządność i społeczność lokalna", natomiast w 2018 otrzymała prestiżowy Tytuł: "Samorządowiec Województwa Śląskiego" jako najlepsza radna w Piekarach Śląskich.

Kontakt:

512-317-633

natalia.ciupinska@gmail.com

Maciej Czempiel

Złożone wnioski i interpelacje

Piekarzanin od pokoleń, żonaty, dwójka dzieci. Społecznik - kiedy pytają go czy może pomóc odpowiada: Tak, kiedy i jak!
W ramach akcji "Zostaw 1 % podatku w Piekarach" bezpłatnie wypełnił już mieszkańcom kilka tysięcy PITów.
Mandat radnego uzyskał po raz pierwszy w wyborach samorządowych w 2014 r. startując z okręgu 2. W kadencji 2018-2023 jest Przewodniczącym Komisji Budżetowo-Gospodarczej oraz Skarg, Wniosków i Petycji, członek Komisji Społecznej. Od października 2023 r. Przewodniczący Obywatelskiego Klubu Radnych.

Kontakt:

501-453-942

mbczempiel@gazeta.pl

Marcin Felderhoff

Złożone wnioski i interpelacje

Ukończył dwa kierunki studiów związanych z samorządem terytorialnym: Zarządzanie w Sektorze Publicznym oraz Administrację – specjalność Samorząd Terytorialny.
Kandydując po raz pierwszy do Rady Miasta w wyborach samorządowych 21 października 2018 r. uzyskał mandat radnego z okręgu 2. Jest Wiceprzewodniczącym Komisji Budżetowo-Gospodarczej oraz członkiem Komisji Rewizyjnej i Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

Kontakt:

572-472-747

marcin.felderhoff@gmail.com

Klaudia Franiel

Złożone wnioski i interpelacje

Piekarzanka. Studentka dwóch kierunków Uniwersytetu Śląskiego: politologii oraz doradztwa politycznego i publicznego. Była Radna Młodzieżowej Rady Miasta Piekary Śląskie przez kolejno 5 kadencji, w tym dwukrotnie obejmowała stanowisko przewodniczącej. Ukończyła kursy Akademii Liderów oraz szkolenia z zakresu aktywizacji społeczeństwa, integracji środowiska młodzieżowego z senioralnym, dziennikarstwa, organizacji event’ów, działalności młodzieży w życiu społecznym. Inicjatorka Kongresu Młodzieżowych Rad Miast, Gmin i Sołectw Województwa Śląskiego „Nic o nas bez nas – partycypacja młodzieży w życiu społecznym” i innych.
Mandat radnej Rady Miasta uzyskała startując już po raz pierwszy w wyborach samorządowych 21 października 2018 r. z okręgu 3.
W Radzie Miasta jest członkiem komisji: Edukacji, Kultury i Sportu; Budżetowo-Gospodarczej oraz Skarg, Wniosków i Petycji.

Kontakt:

510-800-951

klaudia.franiel@gmail.com

Mariusz Kempys

Złożone wnioski i interpelacje

Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach.  Nauczyciel wychowania fizycznego w Miejskiej Szkole Podstawowej nr 9 w Piekarach Śląskich, oraz nauczyciel - trener Klasy Mistrzostwa Sportowego w Akademickim Zespole Szkół w Piekarach Śląskich. Przez lata zawodnik klubu sportowego GKS "Olimpia" a następnie MKS "Olimpia" Piekary Śląskie. Obecnie trener pierwszej drużyny piekarskich szczypiornistów.
Kandydując po raz pierwszy do Rady Miasta w wyborach samorządowych 21 października 2018 r. uzyskał mandat radnego z okręgu 1. Jest członkiem komisji: Edukacji, Kultury i Sportu oraz Rewizyjnej.

Kontakt:

501-450-481

sypmek@op.pl

Stanisław Plajzner

Złożone wnioski i interpelacje

Ukończył studia wyższe zdobywając tytuł magistra Komunikacji Społecznej w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu (Wydział zamiejscowy w Chorzowie) na kierunku politologia. Obronił pracę magisterską pt. "Gwara w komunikacji lokalnej w Piekarach Śląskich". Na co dzień pracownik Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Piekarach Śląskich.
Mandat radnego uzyskał po raz pierwszy w wyborach do Rady Miasta w roku 2010 r. W kadencji 2018-2023 jest Przewodniczącym Komisji Społecznej oraz członkiem Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

Kontakt:

512-309-594

popino62@tlen.pl

Daniel Pliszka

Złożone wnioski i interpelacje

Urodzony w Piekarach Śląskich, mieszkaniec Osiedla Wieczorka. Absolwent piekarskiego Zespołu Szkół nr 1. Przez 6 kolejnych kadencji był radnym Młodzieżowej Rady Miasta Piekary Śląskie. . Zaangażowany w wiele akcji społecznych zarówno dla młodzieży jak i pozostałych mieszkańców miasta.
Mandat radnego Rady Miasta uzyskał startując już po raz pierwszy w wyborach samorządowych 21 października 2018 r. z okręgu 1.
W Radzie Miasta jest członkiem komisji: Komisji Rewizyjnej, gdzie pełni funkcję Sekretarza Komisji oraz Komisji Edukacji, Kultury i Sportu.

Kontakt:

606-507-855

pliszkad@outlook.com

Łukasz Ściebiorowski

Złożone wnioski i interpelacje

Piekarzanin, z wykształcenia magister politologii – na specjalności polityki społecznej. Absolwent Uniwersytetu Śląskiego Wydziału Nauk Społecznych. Poza codziennymi obowiązkami poświęca się od wielu lat pracy społecznej na rzecz GKS Andaluzja, kiedyś jako zawodnik sekcji podnoszenia ciężarów i członek zarządu klubu a później jako członek Komisji Rewizyjnej. Uczestniczył też w pracach Śląskiego Związku Podnoszenia Ciężarów pełniąc w latach 2008-2016 funkcje członka zarządu, od 2016 r. Komisji Rewizyjnej i sędziego sportowego klasy państwowej. Od roku 2010 do 15 października 2023 r. pełnił funkcję radnego Rady Miasta Piekary Śląskie.
Kandydat w wyborach do Sejmu RP w roku 2019 oraz 2023
Obecnie Poseł na Sejm RP X kadencji 2023-2027.

Kontakt:

503-722-741

lucky_piekary@interia.pl

Bartosz Szołtysik

Złożone wnioski i interpelacje

Rodowity Piekarzanin. Prywatnie jak i zawodowo całe życie związany z Piekarami Śląskimi, gdzie prowadzi działalność gospodarczą. Społecznik, wolontariusz aktywnie działający na rzecz miasta w wielu wydarzeniach.
Pasjonat biegania oraz sportowego trybu życia. Założyciel jednej z największych grup biegowych w Polsce Stowarzyszenia "Lecymy Durś".
Organizator wielu akcji charytatywnych oraz darmowych biegowych treningów dla mieszkańców miasta.
Mandat radnego Rady Miasta uzyskał startując już po raz pierwszy w wyborach samorządowych 21 października 2018 r. z okręgu 3.
W Radzie Miasta jest Wiceprzewodniczącym Społecznej oraz członkiem Komisji Edukacji, Kultury i Sportu.

Kontakt:

501-703-807

bartek.szoltysik@gmail.com

Helena Warczok

Złożone wnioski i interpelacje

Rodowita piekarzanka. Wykształcenie wyższe, szczęśliwa mężatka - matka dorosłej córki. Obecnie Dyrektorka biblioteki w Psarach, a w przeszłości wieloletnia Dyrektorka piekarskiej biblioteki .
Mandat radnej uzyskała po raz pierwszy w wyborach samorządowych w 2010 r. W kadencji 2018-2023 pełni funkcję Wiceprzewodniczącej Komisji Edukacji, Kultury i Sportu. Jest ponadto członkiem Komisji Budżetowo-Gospodarczej.
Skarbnik Obywatelskiego Klubu Radnych. 

Kontakt:

502-713-628

helenarwaczok@gmail.com

Tomasz Wesołowski

Złożone wnioski i interpelacje

Piekarzanin z urodzenia i z wyboru. Informatyk z wykształcenia i zamiłowania. Wykładowca Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Od 2013 pełni funkcję kierownika projektu badawczego. Laureat nagrody JM Rektora UŚ i JM Rektora Politechniki Śląskiej, uczestnik projektów i staży naukowych.
Radny kadencji 2006-2010 (Wiceprzewodniczący RM), 2010-2014 oraz 2018-2023, w której pełni funkcję Przewodniczącego Rady Miasta.
Współorganizator wielu akcji społecznych, również w ramach projektu UMWETU.
Prywatnie mąż, ojciec dwojga wspaniałych dzieci. Rodzina jest dla niego na pierwszym miejscu. Człowiek o jasnych i zdecydowanych poglądach, starający się zawsze zachować obiektywne podejście do wszelkich spraw.

Kontakt:

608-198-518

wesolowski.te@gmail.com

Tadeusz Wieczorek

Złożone wnioski i interpelacje

Radny z dzielnicy Brzeziny Śląskie. Jeden z najbardziej aktywnych radnych, rekordzista pod względem złożonych wniosków i interpelacji. Społecznie pełni funkcję prezesa Klubu Sportowego "Orzeł Biały" Brzeziny Śląskie. Organizuje Wigilie Charytatywne dla samotnych i ubogich mieszkańców dzielnicy oraz coroczne festyny dla mieszkańców, a także pikniki dla emerytów i rencistów.
Jego pasją jest sport. Nie stroni od pomocy innym w rozwiązywaniu ich problemów życiowych. Dostępny dla mieszkańców w Klubie Sportowym "Orzeł Biały" przy ul. Nałkowskiej 20 od poniedziałku do piątku po uprzednim kontakcie telefonicznym.

Kontakt:

661-054-717

twieczorek14@wp.pl

Andrzej Wymysło

Złożone wnioski i interpelacje

Rodowity piekarzanin i szczęśliwy mąż, ojciec i dziadek. Przez 25 lat pracował jako górnik. Obecnie na emeryturze, jednak wolny czas poświęca na promowanie aktywności fizycznej. Reprezentuje Miasto Piekary Śląskie w biegach masowych, maratonach i półmaratonach w całej Polsce, gdzie zdobywa liczne sukcesy.
Mandat radnego uzyskał po raz pierwszy w wyborach samorządowych w 2014 r. startując z okręgu 1. W kadencji 2018-2023 jest członkiem komisji: Społecznej oraz Rewizyjnej, gdzie pełni funkcję Wiceprzewodniczącego.

Kontakt:

518-494-175

andrzej.wymyslo@wp.pl

Iwona Zorychta

Od urodzenia mieszka w Piekarach Śląskich. Jest żoną i dumną matką dwójki dorosłych już dzieci.
Ma ponad 25 letni staż pracy. W Urzędzie Miasta w Piekarach Śląskich pracowała w Wydziale Edukacji, dlatego w dużej mierze stawia na rozwój dzieci i młodzieży. Obecnie pracuje w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich. Jest zaangażowana w wykonywanie powierzonych obowiązków jak i rozwiązywanie problemów lokalnej społeczności. W Radzie Miasta jest członkiem stałych komisji: Społecznej i Rewizyjnej.

Kontakt:

693-430-715

izorychta@wp.pl