KRZYSZTOF TURZAŃSKI
SŁAWA UMIŃSKA-DURAJ

Krzysztof Turzański Sława Umińska-Duraj

Andrzej Wymysło

Liczba wniosków i interpelacji: 75

Rodowity piekarzanin i szczęśliwy mąż, ojciec i dziadek. Przez 25 lat pracował jako górnik. Obecnie na emeryturze, jednak wolny czas poświęca na promowanie aktywności fizycznej. Reprezentuje Przegląd Piekarski w biegach masowych, maratonach i półmaratonach. Medalista Mistrzostw Polski Weteranów w biegu maratońskim. Zwycięzca wielu biegów ulicznych.
Radny Rady Miasta w kadencji 2014-2018 w której był członkiem komisji: Edukacji, Kultury i Sportu, Społecznej – Zdrowia, Ochrony Srodowiska i Bezpieczenstwa Publicznego; Przedsiębiorczości i Inowacyjności Rynku Pracy.

Mandat radnego uzyskał ponownie w trakcie wyborów samorządowych 21 października 2018 r. startując z okręgu 1. W kadencji 2018-2023 jest członkiem komisji: Społecznej; Rewizyjnej (wiceprzewodniczący).

Kontakt:

518-494-175

andrzej.wymyslo@wp.pl

Spotkania z mieszkańcami

Spotkania z mieszkańcami w uzgodnionych miejscach i terminach po uprzednim kontakcie telefonicznym.

Piekary Śląskie

-

Złożone wnioski i interpelacje:

wniosek i odpowiedź ws.zamontowania lampy na słupie elektrycznym przy ul. Ziętka 27

wniosek i odpowiedź w sprawie naprawy ławki usytuowanej w międzyosiedlowym parku przy ul_Armii Krajowej

wniosek i odpowiedź w sprawie wystosowania pisma do właściciela terenu o skoszenie trawy przy ulicy znajdującej się między marketem Netto a zakładem fotograficznym

wniosek i odpowiedź w sprawie wyznaczenia przejścia dla pieszych na ul. Konstytucji 3 Maja w rejonie przystanku autobusowego

wniosek i odpowiedź w sprawie systematycznego porządkowania terenu znajdującego się za ogrodzeniem MP 4 i ustawienia znaku zakazu wyprowadzania psów i kosza na śmieci

wniosek i odpowiedź w sprawie montażu drugiej lampy na słupie elektrycznym znajdującym się przy ul.Królowej Jadwigi 1/1

wniosek i odpowiedź w sprawie wymiany nawierzchni chodnika przy ulicy Ziętka 68-70

wniosek i odpowiedź w sprawie naprawy nawierzchni chodnika przy ulicy Królowej Jadwigi 1

wniosek i odpowiedź w sprawie sfrezowania korzeni drzew wyciętych topoli znajdujących się między blokami przy ulicy Królowej Jadwigi 1 i 3

wniosek i odpowiedź w sprawie postawienia śmietnika przy skrzyżowaniu ulicy Śląskiej z ulicą Bursztynową, w rejonie dawnego budynku Administracji Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej

wniosek i odpowiedź w sprawie zamontowania lamp na słupach elektrycznych znajdujących się przed Miejskim Przedszkolem nr 4.

wniosek i odpowiedź w sprawie przycięcia koron drzew rosnących w rejonie budynku przy ul. Królowej Jadwigi 1_1

wniosek i odpowiedź w sprawie naprawy nawierzchni chodnika należącego do zasobów miasta, prowadzącego od ulicy Ziętka 25-27

interpelacja i odpowiedź dot. powodu niewybudowania zgodnie z zapowiedzią i planami parkingu przy ulicy Alojzjanów

wniosek i odpowiedź w sprawie likwidacji gniazda szczurów za budynkiem przy ulicy Królowej Jadwigi 1/1

wniosek i odpowiedź w sprawie wyznaczenia przejścia dla pieszych przy zjeździe z ulicy Konstytucji 3 Maja w ulicę Sokołów

wniosek i odpowiedź w sprawie wyznaczenia przejścia dla pieszych na ulicy Konstytucji 3 Maja w rejonie przystanku autobusowego

wniosek i odpowiedź w sprawie wymiany żarówek nieświecących latarni w parku przy ulicy Armii Krajowej

wniosek i odpowiedź w sprawie ustawienia kosza na śmieci przy przystanku autobusowym linii 780 mieszczącym się przy ulicy Maczka

wniosek i odpowiedź w sprawie realizacji wniosku złożonego podczas XXXII sesji Rady Miasta Piekary Śląskie w dniu 26.02.2017 r.

wniosek i odpowiedź w sprawie utworzenia miejsc parkingowych między ulicami Alojzjanów i Śląską

wniosek i odpowiedź w sprawie częściowej wymiany nawierzchni chodnika na ulicy Armii Krajowej

wniosek i odpowiedź w sprawie budowy placu zabaw na terenie Miejskiego Przedszkola nr 4 w Piekarach Śląskich

wniosek i odpowiedź w sprawie wykoszenia i uprzątnięcia terenu przy ul. Kopernika między marketem Netto a zakładem fotograficznym

wniosek i odpowiedź w sprawie skoszenia trawy, ustawienia znaków zakazu wyprowadzania psów oraz kosza na śmieci za ogrodzeniem Miejskiego Przedszkola nr 4 przy ulicy Ofiar Katynia

wniosek i odpowiedź w sprawie naprawy drogi wewnętrznej znajdującej się przy Miejskiego Przedszkola nr 4

wniosek i odpowiedź w sprawie wyznaczenia przejścia dla pieszych na ulicy Generała Hallera przy wyjściu z Miejskiego Przedszkola nr 7

wniosek i odpowiedź w sprawie wypełnienia ubytków nawierzchni drogi wewnętrznej, prostopadłej do ulicy Jana Ludygi

wniosek i odpowiedź w sprawie usunięcia znaku zakazu postoju na ulicy Ofiar Katynia ustawionego przy dojeździe do Miejskiego Przedszkola nr 4

wniosek i odpowiedź w sprawie podjęcia przez służby działań skutkujących wyegzekwowaniem od właścicieli psów sprzątania nieczystości po swoich pupilach oraz zwiekszenia ilości koszy na psie odchody.

Wniosek i odpowiedź w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami

Wniosek i odpowiedź w sprawie wykonania prac porządkowo-pielegnacyjnych w parku przy ul.Armii Krajowej

Wniosek i odpowiedź w sprawie postawienia dodatkowych ławek z oparciem w parku przy ul.Armii Krajowej

Wniosek i odpowiedź w sprawie przycięcia zwisających gałęzi nad jezdnią przy ulicy Armii Krajowej

Wniosek i odpowiedź w sprawie podjęcia działań zmierzających do wycięcia uschniętych drzew w parku przy ulicy Armii Krajowej

Wniosek i odpowiedź w sprawie dokonania przeglądu i naprawy nawierzchni alejek asfaltowych w parku przy ulicy Armii Krajowej

Wniosek i odpowiedź o przycięcie konarów drzewa dotykających przewodów elektrycznych oraz gałęzi drzew z tyłu budynku przy ulicy Jadwigi 1

Wniosek i odpowiedź w sprawie utwardzenia pobocza drogi lub budowy parkingu wzdłuż ulicy Ofiar Katynia 2 w kierunku sklepu Polo Market

Wniosek i odpowiedź o zamontowanie progu zwalniającego na ulicy Hallera przy Miejskim Przedszkolu nr 7

Wniosek i odpowiedź o naprawę nawierzchni ulicy Szeptyckiego

Wniosek i odpowiedź o rozpoznanie możliwości wykonania podjazdu dla wózków na schodach prowadzących do Miejskiego Przedszkola nr 7

Wniosek i odpowiedź o uzupełnienie placu zabaw na terenie Miejskiego Przedszkola nr 7 w Piekarach Śląskich

Wniosek i odpowiedź o wypełnienie ubytków drogi wewnętrznej prostopadłej do ulicy Ludygi 4/4

Interpelacja i odpowiedź w sprawie przebiegu realizacji wniosku o wycinkę uschniętych drzew i samosiejek w parku przy ulicy Armii Krajowej

Interpelacja i odpowiedź w sprawie przebiegu realizacji wniosku z dnia 29.10.2015 r. dot. przycięcia koron topoli przy ulicy Królowej Jadwigi 1 i 3

Wniosek i odpowiedź o przycięcie i prześwietlenie drzew przy ulicy Kleeberga 4/3

Wniosek i odpowiedź w sprawie wymiany nawierzchni chodnika przy Miejskim Przedszkolu nr 4

Wniosek i odpowiedź o wystosowanie pisma do Spółdzielni Mieszkaniowej w sprawie przycięcia koron drzew znajdujących się pomiędzy blokami przy ul_Królowej Jadwigi 1 i 3

Wniosek i odpowiedź o remont chodnika przy ul_ Armii Krajowej wzdłuż budynku ul. Papieża Jana Pawła II i skrzyżowaniu z ul_Cichą

Wniosek i odpowiedź o zamontowanie koszy na psie odchody w alei parku przy ul_Armii Krajowej

Wniosek i odpowiedź o naprawę chodnika oraz łącznika drogowego pomiędzy ul_Królowej Jadwigi i Piotra Skargi 15

Wniosek i odpowiedź o naprawę piaskownicy dla dzieci znajdującej się przed blokiem przy ul_Hallera_8 i zamontowanie w tym miejscu ławki

Wniosek i odpowiedź o wyznaczenie przejścia dla pieszych przy skrzyżowaniu ul_Cichej i Armii Krajowej

Wniosek i odpowiedź o prześwietlenie koron trzech drzew znajdujących się za blokiem przy ul_Ks_Roczkowskiego_2

Wniosek i odpowiedź o wykonanie niezbędnych prac porządkowo-pielęgnacyjnych i wymianę piasku w piaskownicy pomiędzy ul_Ziętka i Ludygi

Wniosek i odpowiedź w sprawie naprawy ławki w parku przy ul_Armii Krajowej

Wniosek i odpowiedź w sprawie remontu lub ujęcia w planie remontów na 2017r drogi przy MP 4

Wniosek i odpowiedź o naprawę ubytku na ul_Hallera 2_2

Wniosek i odpowiedź w sprawie wyznaczenia przejścia dla pieszych przy przystanku autobusowym na ul_Jana Pawła II przy skrzyżowaniu z ul_Józefską

Wniosek i odpowiedź w sprawie namalowania koperty na drodze przy znaku drogowym _miejsce dla inwalidów_przy ul_Alojzjanów 2_4

Wniosek i odpowiedź w sprawie wymiany nawierzchni chodnika na rampie przy ul_Hallera 2

Wniosek i odpowiedź w sprawie postawienia znaku zakazu zatrzymywania samochodów na chodniku przy ul_Olimpijskiej

Wniosek i odpowiedź w sprawie budowy nowego parkingu przy ul_Jana Pawła II 32 i 34

Wniosek i odpowiedź w sprawie zagospodarowania terenu i wykonanie prac porządkowych wraz z budową przy ul_Alojzjanów 2Wniosek i odpowiedź w załączniku.

Wniosek i odpowiedź w sprawie wyznaczenia przejścia dla pieszych na ul_Węglowej przy skrzyżowaniu z ul_Konstytucji

Wniosek i odpowiedź w sprawie utwardzenia pobocza drogi lub budowy parkingu przy ul_Ofiar Katynia 2

Wniosek i odpowiedź w sprawie uporządkowania parku przy Armii Krajowej

Wniosek i odpowiedź o naprawę uszkodzonej nawierzchni asfaltowej w rejonie ul_Kleeberga 7

Wniosek i odpowiedź w sprawie naprawy chodnika prowadzącego w kierunku przejścia dla pieszych do ul_Ziętka

Wniosek i odpowiedź o naprawę nawierzchni ul_ Sucharskiego

Wniosek i odpowiedź dot. skoszenia trawy pomiędzy marketem Netto, a zakładem fotograficznym

Wniosek i odpowiedź Dot zamontowania ławki na przystanku autobusowym w rejonie ul Maczka

Wniosek i odpowiedź w sprawie naprawy chodnika przy ulicy Generała Jerzego Ziętka

Wniosek i odpowiedź w sprawie naprawy uszkodzonej nawierzchni asfaltowej na skrzyżowaniach ul_Konstytucji 3 Maja i Królowej Jadwigi, Sokołów i Ofiar Katynia

Wniosek i odpowiedź w sprawie zmiany lokalizacji słupów niskiego napięcia

← Powrót