KRZYSZTOF TURZAŃSKI
SŁAWA UMIŃSKA-KAJDAN

Krzysztof Turzański Sława Umińska-Duraj

Klaudia Franiel

Piekarzanka od urodzenia. Studentka dwóch kierunków Uniwersytetu Śląskiego: politologii oraz doradztwa politycznego i publicznego, ściśle związanych z jej dotychczasową działalnością. Obecna radna Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego, przewodnicząca komisji dialogu. Była Radna Młodzieżowej Rady Miasta Piekary Śląskie przez kolejno 5 kadencji, w tym dwukrotnie obejmowała stanowisko przewodniczącej. Ukończyła kursy Akademii Liderów oraz szkolenia z zakresu aktywizacji społeczeństwa, integracji środowiska młodzieżowego z senioralnym, dziennikarstwa, organizacji event’ów, działalności młodzieży w życiu społecznym.

Zaangażowana w organizację licznych wydarzeń w mieście: Grand Prix Biegaj razem z nami, Przegląd Amatorskich Twórczości Muzycznych SPI nie ŚPI, Nocny półmaraton. Współpracuje od 2014 z klubem sportowym MKS MEDEX OLIMPIA Piekary Śląskie jako koordynatorka wolontariuszy. Współorganizowała konferencje historyczną „Miejsca, czasy, ludzie – historia Piekar Śląskich” i obchody Dnia Żołnierzy Niezłomnych w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Piekarach Śląskich.

Jej społeczne działania sięgają również poza granice naszego miasta:
Inicjatorka Kongresu Młodzieżowych Rad Miast, Gmin i Sołectw Województwa Śląskiego „Nic o nas bez nas – partycypacja młodzieży w życiu społecznym” oraz turniej debat oksfordzkich. Były to wydarzenia skierowane do młodzieży z całego województwa. Kładzie też nacisk na współprace międzypokoleniową dzieci, młodzieży i seniorów. Zaangażowana w projekt Aktywności Społecznej Osób Starszych. Działaniach młodych ludzi wielokrotnie promowała poprzez media regionalne.

Mandat radnej Rady Miasta uzyskała startując już po raz pierwszy w wyborach samorządowych 21 października 2018 r z okręgu 3.
W Radzie Miasta jest członkiem komisji: Edukacji, Kultury i Sportu; Budżetowo-Gospodarczej oraz Skarg, Wniosków i Petycji.

Link do wszystkich wniosków i interpelacji: https://bip.piekary.pl/?c=1024

Kontakt:

510-800-951

klaudia.franiel@gmail.com

Spotkania z mieszkańcami

Każdy pierwszy poniedziałek miesiąca

Klub Spółdzielni Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich, Os. Powstańców Śl., ul. Skłodowskiej 83

17:00 - 18:00

Złożone wnioski i interpelacje:

← Powrót