KRZYSZTOF TURZAŃSKI
SŁAWA UMIŃSKA-DURAJ

Krzysztof Turzański Sława Umińska-Duraj

Łukasz Ściebiorowski

Liczba wniosków i interpelacji: 124

Piekarzanin, z wykształcenia magister politologii – polityki społecznej. Absolwent Uniwersytetu Śląskiego Wydziału Nauk Społecznych. Poza codziennymi obowiązkami poświęca się od wielu lat pracy społecznej na rzecz GKS Andaluzja, kiedyś jako zawodnik sekcji podnoszenia ciężarów, a także członek zarządu klubu a obecnie członek Komisji Rewizyjnej. Uczestniczy też w pracach Śląskiego Związku Podnoszenia Ciężarów jako sędzia sportowy klasy państwowej oraz w latach 2008-2016 członek zarządu a od 2016 r. komisji rewizyjnej.

Współautor wydawnictw książkowych z zakresu historii piekarskiego sportu oraz autor cyklu artykułów o historii podnoszenia ciężarów w Piekarach Śląskich oraz artykułów na temat różnych wydarzeń z życia miasta.Współrealizował liczne projekty badawcze m.in.: analiza sytuacji osób niepełnosprawnych na rynku pracy; badanie wspierania aktywności zawodowej poprzez zarządzanie zjawiskiem migracji w woj. śląskim; ocena potrzeb kulturalnych mieszkańców regionu, kosztów i rynku edukacji w Polsce.

W latach 2006-2018 przynależał do Stowarzyszenia Komitet Obywatelski miasta Piekary Śląskie, również jako sekretarz zarządu oraz wcześniej przez kilka lat do Stowarzyszenia Śląsk XXI jako członek Komisji Rewizyjnej. Uczestnik akcji społecznych organizowanych w ramach projektu UMWETU (pomysłodawca m.in. akcji „Wywieś flagę w oknie”, Testu Wiedzy Obywatelskiej: “Piekarski Gimnazjalista Omnibus” i”Super Gimnazjalista Omnibus”).

W roku 2006 uczestnik wyborów do Rady Miasta w których zdobył szerokie poparcie mieszkańców. Mimo, że wówczas mandatu nie uzyskał, aktywnie uczestniczył w życiu społecznym miasta. Reprezentował, jako przedstawiciel wojewody, mieszkańców w Radzie Społecznej Szpitala Miejskiego w latach 2007-2010.

Mandat radnego uzyskał już w kolejnych wyborach do Rady Miasta w listopadzie 2010 r. Poparcie dla kandydatury udzielił mu wówczas m.in. Krzysztof Cugowski, lider popularnej grupy Budka Suflera a także w latach 2005-2007 Senator RP. W okresie od grudnia 2012 do 2014 członek Rady Programowej Ośrodka Kultury „Andaluzja” w Piekarach Śląskich. Mandat radnego objął ponownie po wyborach samorządowych 16 listopada 2014 roku w których uzyskał 683 głosy, co było trzecim wynikiem spośród wszystkich kandydatów. Zaufaniem obdarzyli go również koleżanki i koledzy radni powierzając funkcję przewodniczącego Obywatelskiego Klubu Radnych a także przewodniczącego stałej komisji Rady Miasta Edukacji, Kultury i Sportu oraz koordynatora Młodzieżowej Rady Miasta. Wybrany również ponownie do Rady Programowej Ośrodka Kultury “Andaluzja” w kadencji 2015-2016 oraz 2017-2018.

W kadencji 2014-2018 był członkiem komisji: Społecznej – Zdrowia, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego ; Komisji Edukacji, Kultury i Sportu (Przewodniczący); Komisji Rewizyjnej.

Po codziennych zajęciach, oddaje się pasji fotografowania. Zawsze stara się jednak znaleźć chwilkę na słuchanie muzyki a zwłaszcza Budki Suflera. Z wielkim uznaniem odnosi się również do twórczości Stanisława Barei, którego filmy i seriale komediowe zawsze przykuwają uwagę tak jak i pozostała klasyka polskiej kinematografii.

W listopadzie 2010 roku współrealizował wystawę Brzozowice-Kamień na fotografii i w filmie dawniej i dziś.  W roku 2014 współautor zdjęć do serii widokówek “Tu… w Piekarach wczoraj i dziś” przygotowanych wspólnie z Krzysztofem Turzańskim i Sławą Umińską-Duraj. We wrześniu we współpracy z Ośrodkiem Kultury “Andaluzja” współorganizował I i II edycję Sufler Rock Festiwalu – piosenek Budki Suflera. W roku 2018 współautor wystawy fotograficznej “Pielgrzymkowe kadry”, która w okresie maj-sierpień była prezentowana na terenie Placu Śląskich Noblistów w Piekarach Śląskich – Szarleju oraz kolejnej wystawy fotograficznej “Dawne Piekary w kadrach Gwarka”.

W wyborach samorządowych 21 października po raz trzeci uzyskał mandat radnego Rady Miasta Piekary Śląskie z 1221 głosami poparcia.
W kadencji 2018-2023 jest członkiem stałej Komisji Edukacji, Kultury i Sportu w której pełni funkcję przewodniczącego; komisji Społecznej i Komisji Rewizyjnej. Wybrany został ponownie przez radę miasta na koordynatora ds. współpracy z Młodzieżową Radą Miasta.

Przewodniczy ponadto Obywatelskiemu Klubowi Radnych.

W roku 2019 kandydat w wyborach do Sejmu RP z ramienia Koalicji Obywatelskiej w okręgu 31. Uzyskał 6643 głosy co było 7 wynikiem na liście.

Więcej informacji na stronie: www.sciebiorowski.pl

Kontakt:

503-722-741

lucky_piekary@interia.pl

http://www.sciebiorowski.pl/

Spotkania z mieszkańcami

Każdy pierwszy poniedziałek miesiąca

Klub Spółdzielni Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich, Os. Powstańców Śl., ul. Skłodowskiej 83

17:00 - 18:00

Złożone wnioski i interpelacje:

Wniosek i odpowiedź w sprawie naprawy nawierzchni placu przy ul. Makowskiego 14 1.03.2021

Wniosek i odpowiedź w sprawie wyprofilowania chodnika do poziomu przejścia dla pieszych przy Skłodowskiej 104 1.03.2021

Wniosek i odpowiedź w sprawie naprawy fragmentu ul. Nankera od numeru 226 do 232a 22.02.2021

Wniosek i odpowiedź w sprawie naprawy nawierzchni chodnika przy Alei Spacerowej

Wniosek i odpowiedź w sprawie doraźnej naprawy fragmentu ulicy Nankera 28.12.2020

Wniosek i odpowiedź w sprawie doposażenia placu zabaw przy MP 11

Zapytanie na sesji RM i odpowiedź w sprawie zachowania przejazdu kolejowego 24.09.2020

Wniosek i odpowiedź w sprawie przycięcia krzewów przy ul. Skłodowskiej-Curie

Wniosek i odpowiedź w sprawie wyrównania dojazdu do garaży i ogródków działkowych przy ul. Skłodowskiej

Wniosek i odpowiedź w sprawie uprzątnięcia terenu wokół monumentu upamiętniającego kp. “Andaluzja”

Wniosek w sprawie dodatkowego oznaczenia przejścia dla pieszych na ul. Bednorza w rejonie pawilonu Dino

Wniosek i odpowiedź w sprawie poprawy nawierzchni łącznika ul. Nankera i Wyspiańskiego

Wniosek i odpowiedź w sprawie wykoszenia trawy przy skrzyżowaniu ulic Nałkowskiej i Bednorza

Wniosek i odpowiedź w sprawie utwardzenia dojścia do placu zabaw Nivea przy ul. Długosza

Wniosek i odpowiedź w sprawie naprawy fragmentu ulicy Kotuchy

Wniosek i odpowiedź w sprawie przeglądu drzew przy ul. Harcerskiej i Kotuchy

Wniosek i odpowiedź w sprawie naprawy chodnika przy ul. Skłodowskiej-Curie 67

Wniosek i odpowiedź w sprawie zamontowania oświetlenia ulicznego za pawilonem przy ul. Krupy

Wniosek i odpowiedź w sprawie oświetlenia świątecznego

Wniosek o skierowanie dodatkowych kursów linii 73 z obsługą przystanku Szarlej Szpital

Wniosek i odpowiedź w sprawie skierowania wybranych kursów linii 164 i 264 przez centrum handlowe MMH Centers

Wniosek i odpowiedź w sprawie naprawy lamp drogowych przy ul. Skłodowskiej-Curie

Wniosek i odpowiedź w sprawie zamontowania tabliczki z opisem na wagonikach przy OK Andaluzja

Wniosek i odpowiedź w sprawie naprawy fragmentu ulicy Kluczborskiej

Wniosek i odpowiedź w sprawie zabezpieczenia budynku dawnej bocznej siedziby MSP 13 przy ul. Długosza 90.

Wniosek i odpowiedź w sprawie zabezpieczenia budynku byłego lokalu gastronomicznego przy ul. Nankera

Wniosek i odpowiedź w sprawie zamontowania poręczy na schodach przy pawilonie przy ul. Krupy

Wniosek i odpowiedź w sprawie zwrócenia się do właściciela terenu o uporządkowanie terenu przy dawnej kotłowni w Kamieniu

Wniosek i odpowiedź w sprawie odnowienia ławek na skwerze w Kamieniu przy ul. Oświęcimskiej i Partyzantów

Wniosek i odpowiedź w sprawie zaproszenia na Dni Miasta artystów z Piekarskiej Bazy Artystów

Wniosek i odpowiedź w sprawie zabezpieczenia środków na remont łazienek w MP 10

Interpelacja i odpowiedź w sprawie zalewania fragmentu ulicy Wyspiańskiego w parku

Wniosek i odpowiedź w sprawie naprawy ławek przy ul. Przyjaźni 269 i 270

Wniosek i odpowiedź w sprawie kontroli prędkości na ul. Pod Lipami

Wniosek i odpowiedź w sprawie uporządkowania terenu boiska przy ul. Przyjaźni i Sikorskiego

Wniosek i odpowiedź w sprawie deformacji ulicy Brzechwy przy skrzyżowaniu z ul. Partyzantów

Interpelacja i odpowiedź w sprawie łączenia klas w MSP 15

Wniosek i odpowiedź w sprawie wymiany pokrywy kratki ściekowej

Wniosek i odpowiedź w sprawie zabezpieczenia pokrywy kanału na Os. Andaluzja

Wniosek i odpowiedź w sprawie aktualizacji tabliczki do znaku B 1 przy ul. Skłodowskiej-Curie

Wniosek i odpowiedź w sprawie czystości placu zabaw w parku Trzech Bohaterów

Wniosek i odpowiedź w sprawie posprzątania terenu i dodatkowe kosze na czas remontu parku w Kamieniu

Wniosek i odpowiedź w sprawie umieszczania kalendarza imprez miejskich na obiektach MOSiR

Interpelacja i odpowiedź w sprawie naprawy odcinka ul. Nankera od nr 226 do 232A

Wniosek i odpowiedź w sprawie naprawy lampy przy ul. Nankera 194

Wniosek i odpowiedź w sprawie naprawy fragmentu ul. Nankera przy nr 149

Wniosek i odpowiedź w sprawie naprawy odcinka ul. Nankera przy skrzyżowaniu

Wniosek i odpowiedź w sprawie zniszczonych lamp na ul. Oświęcimskiej i Partyzantów

Wniosek i odpowiedź w sprawie posprzątania terenu przy Bp. Nankera 190

Wniosek i odpowiedź w sprawie zmiany malowania linii podwójnej ciągłej na odcinku ulicy Matejki w Dąbrówce Wielkiej

Wniosek i odpowiedź w sprawie uprzątnięcia terenu przy dawnej kotłowni na Os. Andaluzja

Wniosek i odpowiedź w sprawie przeglądu stanu drzew w Brzezinach Śląskich w pobliżu EkoPark

Wniosek i odpowiedź w sprawie uprzątnięcia terenu przy pawilonie przy ul. Roździeńskiego

Wniosek i odpowiedź w sprawie ustawienia znaku – skrzyżowanie z drogą podporządkowaną – przed skrzyżowaniem ul.Partyzantów i Brzechwy

Wniosek i odpowiedź w sprawie naprawy wiaty przystankowej w Kamieniu

Wniosek i odpowiedź w sprawie skoszenia trawy na terenie miedzy przedszkolem a żłobkiem przy ul. Skłodowskiej

Wniosek o skoszenie trawy i uporządkowanie skweru przy ul. Roździeńskiego i EkoPark

Wniosek i odpowiedź w sprawie wymiany pokrywy kanału w pobliżu ul. Trautmana

Wniosek i odpowiedź w sprawie ponownego ustawienia kosza na śmieci w pobliżu Makowskiego 12

Wniosek i odpowiedź w sprawie ustalenia właściciela terenu i uprzątnięcia za śmietnikiem przy bloku Roździeńskiego 9

Wniosek i odpowiedź w sprawie zamontowania podjazdu i poręczy przy filii MBP w Kamieniu

Wniosek i odpowiedź w sprawie uprzątnięcia terenu żwirowego przy ul. Nankera i Krupy

Wniosek i odpowiedź w sprawie naprawy oświetlenia przy ul. Brzechwy

Wniosek i odpowiedź w sprawie ustawienia kosza na śmieci przy MSP 13 i MP 15

Wniosek i odpowiedź w sprawie kontroli stanu drzewa przy ul. Skłodowskiej

Wniosek i odpowiedź w sprawie ustawienia lampy oświetleniowej przy ul. Krupy

Wniosek i odpowiedź w sprawie sprzątania terenów zielonych

Wniosek i odpowiedź w sprawie zamontowania domofonu w budynku przy ul. Przyjaźni 48

Wniosek i odpowiedź w sprawie aktualizowania informacji o mieście na Wikipedii

Wniosek i odpowiedź w sprawie przeglądu drzew przy ul. Kosynierów

Wniosek i odpowiedź w sprawie przeglądu urządzeń w parku w Kamieniu

Wniosek i odpowiedź w sprawie oznaczenia budynków z defibrylatorami

Wniosek i odpowiedź w sprawie skorodowanych uchwytów na latarniach

Wniosek i odpowiedź w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami

Wniosek i odpowiedź w sprawie poprawy widoczności znaku przy przejściu dla pieszych

Wniosek i odpowiedź w sprawie skoszenia trawy na skwerze przy bibliotece w Kamieniu

Wniosek i odpowiedź w sprawie przycięcia drzewa przy ul. Skłodowskiej-Curie i ogródków działkowych

Odpowiedź na wniosek w sprawie rozszerzenia informacji międzysesyjnych

Interpelacja i odpowiedź w sprawie podwórka MSP nr 13

Wniosek i odpowiedź w sprawie zamontowania piłkochwytu przy boisku ZS nr 1

Wniosek i odpowiedź w sprawie remontu chodnika wzdłuż ogrodzenia żłobka na Osiedlu Powstańców Śląskich

Wniosek i odpowiedź w sprawie przycięcia krzewu na klombie na skrzyżowaniu ulic Kołłątaja i Poniatowskiego

Wniosek i odpowiedź w sprawie zamontowania kamery przy skrzyżowaniu ulic Skłodowskiej-Curie i Brzechwy

Wniosek i odpowiedź w sprawie postawienia znaku Uwaga piesi przy ul. Skłodowskiej-Curie na wysokości ogródków działkowych

Wniosek i odpowiedź w sprawie uprzątnięcia przepustu wodnego oraz kanału odpływowego przy ul. Krupy i Bp. Nankera

Wniosek w sprawie naprawy rynny na budynku przy ul. Makowskiego

Wniosek i odpowiedź w sprawie naprawy fragmentu ulicy Bp. Nankera

Wniosek i odpowiedź w sprawie ustawienia dodatkowego kosza na śmieci przy ul. Oświęcimskiej

Wniosek i odpowiedź w sprawie uprzątniecia skweru przy ul. Oświęcimskiej i Partyzantów

Interpelacja i odpowiedź w sprawie zalewania chodnika przy skrzyżowaniu ulic Kotuchy i Roździeńskiego

Wniosek i odpowiedź w sprawie skoszenia trawy przy wałach rzeki Brynicy 29.09.2016

Wniosek i odpowiedź w sprawie odmalowania pasów na skrzyżowaniu Roździeńskiego i Bednorza

Wniosek i odpowiedź w sprawie naprawy schodów prowadzących do hali MOSiR

Wniosek i odpowiedź w sprawie poprawy widoczności znaku przy DW 911 18.07.2016

Interpelacja i odpowiedź w sprawie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu DK 94 i Kotuchy 18.07.2016

Wniosek i odpowiedź w sprawie sprzątania w parku

Wniosek i odpowiedź w sprawie zamontowania dodatkowych ławek przy MP 15 14.04.2016

Wniosek i odpowiedź w sprawie remontu chodnika przy budynku na ul. Makowskiego

Wniosek i odpowiedź w sprawie wymiany skorodowanych uchwytów na flagi 08.04.2016

Wniosek i odpowiedź w sprawie uprzątnięcia terenu przy ul. Oświęcimskiej i Wodnej 08.04.2016

Wniosek i odpowiedź w sprawie wyczyszczenia rowu przydrożnego 09.03.2016

Wniosek i odpowiedź w sprawie ustawienia kosza na ul. Makowskiego

Interpelacja i odpowiedź w sprawie artystycznego malowania transformatorów

Interpelacja i odpowiedź w sprawie dostępności filii ZUS 28.09.2015

Wniosek i odpowiedź w sprawie prześwietlenia drzew przy kortach tenisowych

Interpelacja i odpowiedź w sprawie udostępnienia sal do prób zespołów 24.09.2015

Wniosek i odpowiedź w sprawie odmalowania barierki przy MP 15

Interpelacja i odpowiedź w sprawie oznakowania przy garażach przy ul. Skłodowskiej i ronda przy A1

Wniosek i odpowiedź w sprawie przycięcia gałęzi drzewa na Os. Andaluzja

Wniosek i odpowiedź w sprawie naprawy otoczenia fontanny w parku w Kamieniu

Wniosek i odpowiedź w sprawie wymiany zniszczonych znaków

Wniosek i odpowiedź w sprawie przycięcia gałęzi drzew w okolicach przystanku

Wniosek i odpowiedź w sprawie rozkładu jazdy PKS

Wniosek i odpowiedź w sprawie aktualizacji zakładki NGOs

Wniosek i odpowiedź w sprawie zestawienia dostępności obiektów sportowych

Wniosek i odpowiedź w sprawie tabliczki pamiątkowej na ekspozycji pamiątkowej po KWK Andaluzja

Wniosek i odpowiedź w sprawie terminu ogłaszania konkursu na wspieranie kultury fizycznej

Wniosek i odpowiedź w sprawie zagospodarowania gablot na placku Przy ul. Miarki

Wniosek i odpowiedź w sprawie dokończenia remontu chodnika przy MP nr 10

Wniosek i odpowiedź w sprawie zabezpieczenia elewacji w MP nr 11 przed gołębiami

Wniosek i odpowiedź w sprawie zainstalowania w placówkach oświatowych zaworów na kaloryferach

Wniosek i odpowiedź w sprawie poprawy mocowania znaku przy ul. Bytomskiej

Wniosek w sprawie przedstawienia struktury zatrudnienia w placówkach kultury

Wniosek w sprawie przedstawienia zestawienia niezbędnych inwestycji i remontów w placówkach oświatowych

← Powrót