KRZYSZTOF TURZAŃSKI
SŁAWA UMIŃSKA-KAJDAN

Krzysztof Turzański Sława Umińska-Duraj

Łukasz Ściebiorowski

Piekarzanin, z wykształcenia magister politologii – na specjalności polityki społecznej. Absolwent Uniwersytetu Śląskiego Wydziału Nauk Społecznych. Poza codziennymi obowiązkami poświęca się od wielu lat pracy społecznej na rzecz GKS Andaluzja, kiedyś jako zawodnik sekcji podnoszenia ciężarów i członek zarządu klubu a później członek Komisji Rewizyjnej. Uczestniczył też w pracach Śląskiego Związku Podnoszenia Ciężarów pełniąc w latach 2008-2016 funkcje członka zarządu, od 2016 r. Komisji Rewizyjnej i sędziego sportowego klasy państwowej. Od roku 2010 pełnił funkcję radnego Rady Miasta Piekary Śląskie.

Współautor wydawnictw książkowych z zakresu historii piekarskiego sportu oraz autor cyklu artykułów o historii podnoszenia ciężarów w Piekarach Śląskich oraz artykułów na temat różnych wydarzeń z życia miasta. Współrealizował liczne projekty badawcze m.in.: analiza sytuacji osób niepełnosprawnych na rynku pracy; badanie wspierania aktywności zawodowej poprzez zarządzanie zjawiskiem migracji w woj. śląskim; ocena potrzeb kulturalnych mieszkańców regionu, kosztów i rynku edukacji w Polsce.

W latach 2006-2018 przynależał do Stowarzyszenia Komitet Obywatelski miasta Piekary Śląskie, również jako sekretarz zarządu oraz wcześniej przez kilka lat do Stowarzyszenia Śląsk XXI jako członek Komisji Rewizyjnej. Uczestnik akcji społecznych organizowanych w ramach projektu UMWETU (pomysłodawca m.in. akcji „Wywieś flagę w oknie”, “Alfabet Śląski”, Testu Wiedzy Obywatelskiej: “Piekarski Gimnazjalista Omnibus” i “Super Gimnazjalista Omnibus”, “Piekarski Dzień Bezpieczeństwa”, “Wielobój Sprawnościowy dla Dzieci”).

W roku 2006 uczestnik wyborów do Rady Miasta w których zdobył szerokie poparcie mieszkańców. Mimo, że wówczas mandatu nie uzyskał, aktywnie uczestniczył w życiu społecznym miasta. Reprezentował, jako przedstawiciel wojewody, mieszkańców w Radzie Społecznej Szpitala Miejskiego w latach 2007-2010.

Mandat radnego uzyskał już w kolejnych wyborach do Rady Miasta w listopadzie 2010 r. Poparcie dla kandydatury udzielił mu wówczas m.in. Krzysztof Cugowski, lider popularnej grupy Budka Suflera a także w latach 2005-2007 Senator RP. W okresie od grudnia 2012 do 2014 członek Rady Programowej Ośrodka Kultury „Andaluzja” w Piekarach Śląskich. Mandat radnego objął ponownie po wyborach samorządowych 16 listopada 2014 roku, w których uzyskał 683 głosy, co było trzecim wynikiem spośród wszystkich kandydatów. Zaufaniem obdarzyli go również koleżanki i koledzy radni powierzając funkcję przewodniczącego Obywatelskiego Klubu Radnych, a także przewodniczącego stałej Komisji Rady Miasta Edukacji, Kultury i Sportu oraz koordynatora Młodzieżowej Rady Miasta. Wybrany na Przewodniczącego Rady Programowej Ośrodka Kultury “Andaluzja” w kadencjach 2015-2016, 2017-2018, 2019-2020, 2021-2022, 2023-2024.

W kadencji 2014-2018 był członkiem Komisji Społecznej – Zdrowia, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego; Komisji Edukacji, Kultury i Sportu (Przewodniczący); Komisji Rewizyjnej.

Po codziennych zajęciach, oddaje się pasji fotografowania. Zawsze stara się jednak znaleźć chwilkę na słuchanie muzyki, a zwłaszcza Budki Suflera. Z wielkim uznaniem odnosi się również do twórczości Stanisława Barei, którego filmy i seriale komediowe zawsze przykuwają uwagę tak jak i pozostała klasyka polskiej kinematografii.

W listopadzie 2010 roku współrealizował wystawę Brzozowice-Kamień na fotografii i w filmie dawniej i dziś.  W roku 2014 współautor zdjęć do serii widokówek “Tu… w Piekarach wczoraj i dziś” przygotowanych wspólnie z Krzysztofem Turzańskim i Sławą Umińską-Kajdan (wcześniej Duraj). We wrześniu we współpracy z Ośrodkiem Kultury “Andaluzja” współorganizował I i II edycję Sufler Rock Festiwalu – piosenek Budki Suflera. W roku 2018 współautor wystawy fotograficznej “Pielgrzymkowe kadry”, która w okresie maj-sierpień była prezentowana na terenie Placu Śląskich Noblistów w Piekarach Śląskich – Szarleju oraz kolejnej wystawy fotograficznej “Dawne Piekary w kadrach Gwarka”.

W wyborach samorządowych 21 października 2018 r. po raz trzeci uzyskał mandat radnego Rady Miasta Piekary Śląskie z 1221 głosami poparcia.
W latach 2018 – październik 2023 pełnił funkcję Przewodniczącego stałej Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, był członkiem Komisji Społecznej i Komisji Rewizyjnej. Był też wybrany przez Radę Miasta na funkcję koordynatora ds. współpracy z Młodzieżową Radą Miasta. Do 15 października 2023 r. Przewodniczący Obywatelskiego Klubu Radnych.

W roku 2019 kandydat w wyborach do Sejmu RP z ramienia Koalicji Obywatelskiej w okręgu 31. Uzyskał 6643 głosy co było 7 wynikiem na liście. W 2023 r. ponownie kandydował w wyborach do Sejmu RP i uzyskał mandat Posła na Sejm RP z 7116 głosami w okręgu i ponownie z najlepszym wynikiem w Piekarach Śląskich.

W Radzie Miasta:
w kadencji 2010-2014:
– członek Klubu Radnych Krzysztofa Turzańskiego
– Komisji ds. Rodziny, Zdrowia i Pomocy Społecznej
– Edukacji, Kultury i Sportu

w kadencji 2014-2018:
– członek i Przewodniczący Obywatelskiego Klubu Radnych
– członek i Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu
– członek Komisji Społecznej – Zdrowia, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego
– członek Komisji Rewizyjnej
– Koordynator ds. współpracy z Młodzieżową Radą Miasta

2018-2023:
– członek i Przewodniczący Obywatelskiego Klubu Radnych
– członek i Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu
– członek Komisji Społecznej
– członek Komisji Rewizyjnej
– Koordynator ds. współpracy z Młodzieżową Radą Miasta

Więcej informacji na stronie: www.sciebiorowski.pl

Link do wszystkich wniosków i interpelacji: https://bip.piekary.pl/?c=1035

Kontakt:

503-722-741

lucky_piekary@interia.pl

http://www.sciebiorowski.pl/

Złożone wnioski i interpelacje:

← Powrót