KRZYSZTOF TURZAŃSKI
SŁAWA UMIŃSKA-DURAJ

Krzysztof Turzański Sława Umińska-Duraj

Natalia Ciupińska-Szoska

Liczba wniosków i interpelacji: 86

Piekarzanka od urodzenia i od najmłodszych lat działa społecznie w mieście. Ukończyła studia wyższe zawodowe i obroniła prace pt. “Demokracja bezpośrednia na poziomie lokalnym na przykładzie Bytomia” oraz pracę pt. “Wybory samorządowe 2014 i ich wpływ na styl rządzenia w Piekarach Śląskich” uzyskując stopień magistra, na kierunku Politologia w specjalności Samorządowa na Uniwersytecie Śląskim. Praktyki zawodowe odbywała w Urzędzie Miejskim w Bytomiu, w Biurze Promocji Miasta i Kontaktu z Mediami i Urzędzie Miasta Piekary Śląskie. Od października 2018 pracuje w Urzędzie Metropolitalnym Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii – pierwszej Metropolii w Polsce, na stanowisku głównego specjalisty, w Departamencie Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i Współpracy.

Łącząc pracę zawodową, społeczną i naukę zdobyła spore doświadczenie w pracy z ludźmi. 3-krotnie była Radną w Młodzieżowej Radzie Miasta, gdzie pełniła również funkcję przewodniczącej. Zajmowała się również wolontariatem m.in. w WOŚP, Szlachetnej Paczce czy PCK. Od kilku lat jest Honorowym Dawcą Krwi, jest też zarejestrowanym Dawcą Narządów.
Obecnie działa na rzecz miasta w Piekarskim Forum Kobiet. Pomysłodawczyni i współorganizatorka “Piekarskiej Nocy Spadających Gwiazd”, propaguje zakładanie “Łąk Kwietnych”, rozwiązań ekologicznych w mieście, inicjatorka uchwały dot. zakazu w Piekarach Śląskich wykorzystywania zwierząt w celach rozrywkowych i widowiskowych. Wspiera od lat organizację akcji: “Wywieś flagę w oknie”, “Test wiedzy obywatelskiej”, “Wielobój Sprawnościowy dla dzieci”, “Zbieranie jajek Wielkanocnych” i inne pojedyncze akcje.

Mandat radnej uzyskała startując już pierwszy raz w wyborach do Rady Miasta w roku 2014. W kadencji 2014-2018 uczestniczyła w pracach Komisji Edukacji, Kultury i Sportu oraz Komisji Rewizyjnej, gdzie pełniła funkcję Sekretarza. Członek i Sekretarz Rady Programowej Ośrodka Kultury “Andaluzja” w kadencji 2015-2016 oraz Wiceprzewodnicząca Rady Programowej w kadencji 2017-2018, a w kadencjach 2019-2020, 2021-2022, 2023-2024 Przewodnicząca RP Miejskiego Domu Kultury w Piekarach Śląskich.

Ponownie mandat radnej uzyskała w wyborach samorządowych 21 października 2018 r. z okręgu 2. W kadencji 2018-2023 w Radzie Miasta jest członkiem Komisji Edukacji, Kultury i Sportu oraz Komisji Budżetowo-Gospodarczej. Pełni funkcję I Wiceprzewodniczącej Rady Miasta.

W latach: 2017, 2020 i 2022 nominowana w plebiscycie “Dziennika Zachodniego” do tytułu: “Osobowość Roku w kategorii Polityka, samorządność i społeczność lokalna”, natomiast w 2018 otrzymała prestiżowy Tytuł: “Samorządowiec Województwa Śląskiego” jako najlepsza radna w Piekarach Śląskich.

Link do wszystkich wniosków i interpelacji: https://bip.piekary.pl/?c=1020

Kontakt:

512-317-633

natalia.ciupinska@gmail.com

https://www.facebook.com/natalia.ciupinska

Spotkania z mieszkańcami

Dyżur odbywa się w każdy poniedziałek lub w uzgodnionych miejscach i terminach po uprzednim kontakcie telefonicznym.

Urząd Miasta Piekary Śląskie, pok. 202-203

16:00-17:00

Złożone wnioski i interpelacje:

wniosek i odpowiedź w sprawie uporządkowania i wykoszenia zieleni przy ulicy Szpitalnej oraz Sowińskiego na terenach należących do miasta

wniosek i odpowiedź dot.zabudowy lustra drogowego dla wyjeżdżających z ul. Mickiewicza

wniosek i odpowiedź ws. zabudowy wiaty przystankowej na ulicy Bytomskiej w rejonie Szpitala Chirurgii Urazowej

wniosek i odpowiedź w sprawie wyznaczenia znaku “zakaz zatrzymywania się i postoju” na ulicy Powstańców Warszawskich

wniosek i odpowiedź ws. naprawy ul.Szpitalnej przy bloku nr 10

wniosek i odpowiedź ws. siłowni pod chmurką oraz placu zabaw zlokalizowanych na Os.Sowińskiego

wniosek i odpowiedź w sprawie wykoszenia trawy na terenie pomiędzy ulicą Kościuszki a Miejską Szkołą Podstawową nr 1 oraz odchwaszczenia chodników na ulicy Kościuszki

wniosek i odpowiedź w sprawie naprawy lustra drogowego przy ulicy Kościuszki 22

wniosek i odpowiedź w sprawie uprzątnięcia terenu przy ul. Solidarności

wniosek i odpowiedź w sprawie przycięcia gałęzi oraz prześwietlenia drzew wzdłuż chodnika prowadzącego na przystanek Szarlej Oś.Sowińskiego

wniosek i odpowiedź w sprawie przestawienia lustra drogowego na ul. Wyszyńskiego

wniosek i odpowiedź w sprawie naprawy chodnika prowadzącego na przystanek autobusowy oś. Sowińskiego

interpelacja i odpowiedź w sprawie przesłania wniosku do GDDKiA o niezwłoczną naprawę ekranów dźwiękoszczelnych na moście A1

wniosek i odpowiedź w sprawie wyznaczenia przejścia dla pieszych w ciągu ulicy Chopina

wniosek i odpowiedź w sprawie zabudowy dodatkowego oświetlenia na placu zabaw przy ul.Sowińskiego

wniosek i odpowiedź w sprawie naprawy ulicy Bytomskiej w okolicach skrzyżowania z ulicą Ziętka

wniosek i odpowiedź w sprawie naprawy ulicy Chopina w okolicach skrzyżowania z ulicą Piłsudskiego

wniosek i odpowiedź w sprawie naprawy ulicy Jana Pawła II w okolicach skrzyżowania z ulicą Leśną

wniosek i odpowiedź w sprawie rozwiązania problemu zbyt szybkiego poruszania się samochodów w ciągu ulicy Chopina

wniosek i odpowiedź w sprawie zmiany organizacji ruchu ulicy Sikorek na Osiedlu Lipka

wniosek i odpowiedź w sprawie rektyfikacji włazów studzienek kanalizacyjnych przy ulicy Lompy

wniosek i odpowiedź o uporządkowanie chodników i dróg należących do miasta znajdujących się na Osiedlu Lipka

wniosek i odpowiedź o naprawę ulicy Kalwaryjskiej

wniosek i odpowiedź o rektyfikacje włazów studzienek kanalizacyjnych na Osiedlu Lipka

wniosek i odpowiedź o podjęcie środków wobec wykonawcy budowy na Osiedlu Lipka w związku z uciążliwościami dla mieszkańców związanymi z rozbudową osiedla

wniosek i odpowiedź w sprawie naprawy ulicy Żwirki w rejonie Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 1 w Piekarach Śląskich

Wniosek i odpowiedź w sprawie wyznaczenia przejścia dla pieszych na ulicy Kościuszki przed skrzyżowaniem z ulicą Lompy

Wniosek i odpowiedź w sprawie rektyfikacji włazów kanałowych w ciągu ulicy Gimnazjalnej

wniosek i odpowiedź w sprawie naprawy ulicy Konstytucji 3 Maja

wniosek i odpowiedź o ustawienie lustra na skrzyżowaniu ulic Lompy i Kościuszki

Interpelacja i odpowiedź dotycząca wniosku o zamontowanie pasków odblaskowych na znakach “przejście dla pieszych”

Wniosek i odpowiedź w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami

Wniosek i odpowiedź w sprawie usunięcia wyrwy powstałej przy studzience na ul. Sienkiewicza

Wniosek i odpowiedź w sprawie przycięcia gałęzi przy ul. Piotra Skargi

Wniosek i odpowiedź w sprawie naprawy nawierzchni ul. Chopina

Wniosek i odpowiedź w sprawie uprzątnięcia terenu przy ul. Żwirki obok Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 1 oraz ustawienia w tym miejscu kosza na śmieci

Interpelacja i odpowiedź w sprawie informacji na temat wycinki drzew oraz wymiany kanalizacji przy ul. Roździeńskiego 14

Wniosek i odpowiedź w sprawie uprzątnięcia terenu wokół toru dla rolkarzy przy AZS

Wniosek i odpowiedź w sprawie uprzątnięcia terenu przy ul. Szpitalnej oraz naprawy urządzenia na placu zabaw przy ul. Szpitalnej

Interpelacja i odpowiedź w sprawie prośby o interwencję w Urzędzie Pocztowym nr 1 w Piekarach Śląskich

Wniosek i odpowiedź w sprawie naprawy lub wymiany drzwi wejściowych do budynku przy ulicy Wyszyńskiego 34a

Wniosek i odpowiedź w sprawie montażu odblasków na słupkach znaków drogowych D-6

Wniosek i odpowiedź o zabudowanie liczników czasu na skrzyżowaniach z sygnalizacją świetlną

Wniosek i odpowiedź o uprzątnięcie terenu przy ulicy Żwirki obok Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 1

Wniosek i odpowiedź w sprawie naprawy ulicy Żwirki w pobliżu Miejskiej Szkoły Podstawowej 1 oraz przy skrzyżowaniu z ulicą Szpitalną

Wniosek i odpowiedź o naprawę ulicy Konstytucji 3 Maja w rejonie przystanku autobusowego

Wniosek i odpowiedź dotyczący przeglądu dróg miejskich w związku z roztopami, w celu dokonania niezbędnych remontów bieżących

Wniosek i odpowiedź w sprawie ponownej prośby o naprawę ulicy Wyzwolenia

Wniosek i odpowiedź w sprawie nieudzielenia przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej terminowej odpowiedzi na pismo najemcy lokalu mieszkalnego

Wniosek i odpowiedź o aktualizację rozkładu jazdy PKS

Wniosek i odpowiedź o naprawę ulicy Żwirki i ulicy 3 maja

Wniosek i odpowiedź o postawienie latarni na ulicy Damrota przy budynku nr 19

Wniosek i odpowiedź o naprawę znaku "próg zwalniający" przy ul. Lompy

Wniosek i odpowiedź o przycięcie drzew przy DK 94 27.06.16 r.

Wniosek i odpowiedź o wykoszenie trawy przy ul. Sowińskiego (blok nr 3 i 5)

Wniosek i odpowiedź o utwardzenie żwirowe pasa zieleni wzdłuż pasa drogowego ul. Sowińskiego

Wniosek i odpowiedź o remont chodnika przy bloku nr 5 ul. Sowińskiego

Wniosek i odpowiedź dot naprawy ul Żwirki 25.04.2016 r.

Wniosek i odpowiedź dot naprawy ul Sowińskiego

Wniosek i odpowiedź ws ustawienia lustra drogowego na ul. Powstańców Warszawskich 25.04.2016 r.

wniosek i odpowiedź w sprawie dodatkowego zabezpieczenia terenu przy ul. Czempiela

Wniosek i odpowiedź o zamontowanie światła przy wyjściu z klatki przy Kościuszki 22

Wniosek i odpowiedź o zamontowanie ogrodzenia przy siłowni pod chmurką na oś. Sowińskiego

Wniosek i odpowiedź dot naprawy DK 94 24.02.2016 r.

Wniosek i odpowiedź dot naprawy ul Żwirki 24.02.2016 r.

Wniosek i odpowiedź w sprawie uzupełnienia strony www.piekary.pl

Wniosek i odpowiedź dot naprawy DK 94 Styczeń ’16

Wniosek i odpowiedź dot naprawy ul Długosza

Wniosek i odpowiedź dot naprawy ul Żwirki

Wniosek i odpowiedź dot. zabudowy lustra drogowego dla ul Powstańców Warszawskich

Wniosek i odpowiedź w sprawie zabudowy dodatkowych elementów przeszkodowych na końcowym odcinku ul. Czempiela

Interpelacja i odpowiedź w sprawie terenów przy ul Szpitalnej

Interpelacja i odpowiedź w sprawie ustalenia właściciela działki nr 504/193

Wniosek i odpowiedź w sprawie przycięcia drzew przy drodze nr 94 (2)

Wniosek i odpowiedź o ustawienie latarni na ulicy Kościuszki

Wniosek i odpowiedź w sprawie przycięcia drzew przy ulicy Bednorza

Wniosek i odpowiedź w sprawie przycięcia drzew przy drodze nr 94 (3)

Wniosek i odpowiedź o poprawienie znaku (linii) obowiązkowego zatrzymania

Wniosek i odpowiedź w sprawie naprawy ulicy Żwirki

Wniosek i odpowiedź w sprawie wykoszenia trawy przy ulicy Sowińskiego

Wniosek i odpowiedź w sprawie przycięcia drzew przy drodze nr 94

Wniosek i odpowiedź w sprawie naprawy DK94

Wniosek i odpowiedź o udostępnienie informacji dot wynajmu sal

Wniosek i odpowiedź w sprawie uporządkowania rynku

Wniosek i odpowiedź w sprawie zabudowy lustra na ul. Wyszyńskiego

Interpelacja i odpowiedź w sprawie zabudowy lustra drogowego na ul. Wyszyńskiego

← Powrót