KRZYSZTOF TURZAŃSKI
SŁAWA UMIŃSKA-KAJDAN

Krzysztof Turzański Sława Umińska-Duraj

Natalia Ciupińska-Szoska

Piekarzanka od urodzenia i od najmłodszych lat działa społecznie w mieście. Ukończyła studia wyższe zawodowe i obroniła prace pt. “Demokracja bezpośrednia na poziomie lokalnym na przykładzie Bytomia” oraz pracę pt. “Wybory samorządowe 2014 i ich wpływ na styl rządzenia w Piekarach Śląskich” uzyskując stopień magistra, na kierunku Politologia w specjalności Samorządowa na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Praktyki zawodowe odbywała w Urzędzie Miejskim w Bytomiu, w Biurze Promocji Miasta i Kontaktu z Mediami i Urzędzie Miasta Piekary Śląskie. Od października 2018 pracuje w Urzędzie Metropolitalnym Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii – pierwszej Metropolii w Polsce, na stanowisku głównego specjalisty, w Departamencie Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i Współpracy.

Łącząc pracę zawodową, społeczną i naukę zdobyła spore doświadczenie w pracy z ludźmi. 3-krotnie była Radną w Młodzieżowej Radzie Miasta, gdzie pełniła również funkcję Przewodniczącej. Zajmowała się również wolontariatem m.in. w WOŚP, Szlachetnej Paczce czy PCK. Od kilku lat jest Honorowym Dawcą Krwi, jest też zarejestrowanym Dawcą Narządów.
Obecnie działa na rzecz miasta w Piekarskim Forum Kobiet. Pomysłodawczyni i współorganizatorka “Piekarskiej Nocy Spadających Gwiazd”, propaguje zakładanie “Łąk Kwietnych”, rozwiązań ekologicznych w mieście, inicjatorka uchwały dot. zakazu w Piekarach Śląskich wykorzystywania zwierząt w celach rozrywkowych i widowiskowych. Wspiera od lat organizację akcji: “Wywieś flagę w oknie”, “Test wiedzy obywatelskiej”, “Wielobój Sprawnościowy dla dzieci”, “Zbieranie jajek Wielkanocnych” “Dzień bezpieczeństwa” i inne pojedyncze akcje.

Mandat radnej uzyskała startując już pierwszy raz w wyborach do Rady Miasta w roku 2014. W kadencji 2014-2018 uczestniczyła w pracach Komisji Edukacji, Kultury i Sportu oraz Komisji Rewizyjnej, gdzie pełniła funkcję Sekretarza. Członek i Sekretarz Rady Programowej Ośrodka Kultury “Andaluzja” w kadencji 2015-2016 oraz Wiceprzewodnicząca Rady Programowej w kadencji 2017-2018, a w kadencjach 2019-2020, 2021-2022, 2023-2024 Przewodnicząca RP Miejskiego Domu Kultury w Piekarach Śląskich.

Ponownie mandat radnej uzyskała w wyborach samorządowych 21 października 2018 r. z okręgu 2. W kadencji 2018-2023 w Radzie Miasta jest Przewodniczącą Komisji Edukacji, Kultury i Sportu oraz członkinią Komisji Budżetowo-Gospodarczej. Pełni funkcję I Wiceprzewodniczącej Rady Miasta.

W latach: 2017, 2020 i 2022 nominowana w plebiscycie “Dziennika Zachodniego” do tytułu: “Osobowość Roku w kategorii Polityka, samorządność i społeczność lokalna”, natomiast w 2018 otrzymała prestiżowy Tytuł: “Samorządowiec Województwa Śląskiego” jako najlepsza radna w Piekarach Śląskich.

Link do wszystkich wniosków i interpelacji: https://bip.piekary.pl/?c=1020

Kontakt:

512-317-633

natalia.ciupinska@gmail.com

https://www.facebook.com/natalia.ciupinska

Spotkania z mieszkańcami

Dyżur odbywa się w każdy poniedziałek lub w uzgodnionych miejscach i terminach po uprzednim kontakcie telefonicznym.

Urząd Miasta Piekary Śląskie, pok. 202-203

16:00-17:00

Złożone wnioski i interpelacje:

← Powrót