KRZYSZTOF TURZAŃSKI
SŁAWA UMIŃSKA-KAJDAN

Krzysztof Turzański Sława Umińska-Duraj

Tadeusz Wieczorek

Radny z dzielnicy Brzeziny Śląskie w kadencjach 2010-2014, 2014-2018, 2018-2023. Jeden z najbardziej aktywnych radnych, rekordzista pod względem złożonych wniosków i interpelacji. Emeryt, żonaty. Społecznie pełni funkcję prezesa Klubu Sportowego “Orzeł Biały” Brzeziny Śląskie. Jestem druhem OSP Brzeziny i członkiem Rady Programowej Dzielnicowego Domu Kultury. Należy do rady parafialnej Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Brzezinach Śląskich. Organizuje Wigilie Charytatywne dla samotnych i ubogich mieszkańców dzielnicy oraz coroczne festyny dla mieszkańców, a także pikniki dla emerytów i rencistów.

Jego pasją jest sport. Nie stroni od pomocy innym w rozwiązywaniu ich problemów życiowych. W roku 2016 został wybrany najlepszym radnym w Piekarach Śląskich, a w roku 2018 otrzymał statuetkę Osobowość Roku w Piekarach Śląskich w dziedzinie społeczność lokalna i samorządność w plebiscytach organizowanych przez “Dziennik Zachodni”. W trakcie jubileuszu Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 14 otrzymał statuetkę “Przyjaciel szkoły”.

W kadencji 2018-2023 w Radzie Miasta jest członkiem komisji Rewizyjnej oraz Skarg, Wniosków i Petycji w której pełni funkcję wiceprzewodniczącego.
Dostępny dla mieszkańców w Klubie Sportowym “Orzeł Biały” przy ul. Nałkowskiej 20 od poniedziałku do piątku po uprzednim kontakcie telefonicznym.

Link do wszystkich wniosków i interpelacji: https://bip.piekary.pl/?c=1039

Kontakt:

661-054-717

twieczorek14@wp.pl

Złożone wnioski i interpelacje:

← Powrót