KRZYSZTOF TURZAŃSKI
SŁAWA UMIŃSKA-DURAJ

Krzysztof Turzański Sława Umińska-Duraj

ZŁOŻONE WNIOSKI I INTERPELACJE

Wniosek i odpowiedź w sprawie naprawy lamp przy ul. Bazaltowej

Piekary Śląskie 24.02.2020
Sz. P.
Sława Umińska-Duraj
Prezydent Miasta Piekary Śląskie

WNIOSEK
Odpowiadając na sygnały mieszkańców, zwracam się z wnioskiem o powiadomienie właściwego podmiotu o naprawę niedziałających lamp przy ul. Bazaltowej. Mieszkańcy zgłaszają sygnały o trudnościach z bezpiecznym parkowaniem pojazdów oraz powrocie do domu w późnych porach. Wyrażam nadzieję, że Pani Prezydent oraz właściwe organy rozwiążą ten problem zgodnie z prośbą mieszkańców

 

 

POBIERZ PLIK
← Powrót