KRZYSZTOF TURZAŃSKI
SŁAWA UMIŃSKA-DURAJ

Krzysztof Turzański Sława Umińska-Duraj

ZŁOŻONE WNIOSKI I INTERPELACJE

Interpelacja i odpowiedź w sprawie łączenia klas w MSP 15

Łukasz Ściebiorowski                                  Piekary Śląskie 13.05.2019 r.
Radny Rady Miasta Piekary Śląskie

Szanowna Pani

Sława Umińska-Duraj
Prezydent Miasta Piekary Śląskie

Interpelacja

W związku z przesłanym do mnie drogą elektroniczną pismem zaniepokojonych rodziców uczniów klas V i V B Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 15 w Piekarach Śląskich, skierowanym również do Pani Prezydent, w sprawie planowanego połączenia wspomnianych klas w roku szkolnym 2019/2020, proszę o stosowne wyjaśnienia.
Jakie przesłanki stały za takimi planami, jaka jest liczebność klas, jak będą wyglądały warunki nauki ewentualnej połączonej klasy oraz czy jest to jedyny rozpatrywany wariant.

Z wyrazami uznania

POBIERZ PLIK
← Powrót