KRZYSZTOF TURZAŃSKI
SŁAWA UMIŃSKA-DURAJ

Krzysztof Turzański Sława Umińska-Duraj

ZŁOŻONE WNIOSKI I INTERPELACJE

Interpelacja i odpowiedź w sprawie ustalenia właściciela działki nr 504/193

Natalia Ciupińska           1.10.2015 r. Piekary Śl.Radna Miasta Piekary Śląskie

Szanowna Pani Sława Umińska-Duraj Prezydent Miasta Piekary Śląskie

Interpelacja
Zwracam się z prośbą o ustalenie właściciela działki nr 504/193 przy ul. Kościuszki oraz zobowiązanie tegoż właściciela do wyburzenia pozostałości konstrukcji budynków i uprzątnięcia tego terenu. Teren ten od kilku lat jest zaniedbany, niewykoszony oraz zagraża życiu i bezpieczeństwu osób przebywających w okolicach działki. Na w/w działce znajdują się pozostałości budynków, czy też garaży, które uległy częściowemu zniszczeniu. Znajdujący się gruz, cegły oraz ścianki nie są zabezpieczone i w każdej chwili tworzą zagrożenie. W pobliżu tego terenu znajduje się kamienica socjalna, w której zamieszkują dzieci i często można obserwować jak wchodzą na ten teren bez opieki dorosłych. W/w teren służy również osobom dorosłym do spożywania alkoholu. W tym przypadku drugorzędną sprawą jest kwestia wykorzenia trawy i chwastów, ale jest również ważna dla otoczenia i estetyki tego miejsca, także proszę mieć to na uwadze
Podsumowując, proszę o interwencję w tej sprawie, żeby uniknąć niepotrzebnej tragedii.

Z poważaniemNatalia Ciupińska

POBIERZ PLIK
← Powrót