KRZYSZTOF TURZAŃSKI
SŁAWA UMIŃSKA-DURAJ

Krzysztof Turzański Sława Umińska-Duraj

ZŁOŻONE WNIOSKI I INTERPELACJE

Wniosek i odpowiedź w sprawie naprawy nawierzchni placu przy ul. Makowskiego 14 1.03.2021

Łukasz Ściebiorowski                                           Piekary Śląskie, 01 marca 2021 r.
Radny Rady Miasta Piekary Śląskie

Sława Umińska-Duraj

Prezydent Miasta Piekary Śląskie

Wniosek

W odpowiedzi na kierowane do mnie jako radnego prośby mieszkańców ul. Makowskiego zwracam się z wnioskiem o doraźną poprawę stanu nawierzchni terenu przed blokiem nr 14 oraz docelowo zaplanowanie w części placu należącego do gminy do wykonania utwardzenia, co poprawi komfort użytkowania, zwłaszcza w okresie zimowym.

Ewentualne zsynchronizowanie prac remontowych z planami Wspólnoty Makowskiego 14 pozwoliłoby na całościowe uporządkowanie terenu.

POBIERZ PLIK
← Powrót