KRZYSZTOF TURZAŃSKI
SŁAWA UMIŃSKA-DURAJ

Krzysztof Turzański Sława Umińska-Duraj

ZŁOŻONE WNIOSKI I INTERPELACJE

Wniosek i odpowiedź w sprawie naprawy otoczenia fontanny w parku w Kamieniu

Piekary Śląskie 03.07.2015

Łukasz Ściebiorowski
Radny Rady Miasta Piekary Śląskie

Sz. P.Prezydent Miasta Piekary Śląskie
Sława Umińska-Duraj

Wniosek
Zwracam się z wnioskiem o podjęcie, przez stosowną komórkę, naprawy otoczenia fontanny w parku w Kamieniu poprzez uporządkowanie uszkodzonych betonowych palików oraz fragmentu chodnika bezpośrednio prowadzącego od parkowej ścieżki do fontanny.

POBIERZ PLIK
← Powrót