KRZYSZTOF TURZAŃSKI
SŁAWA UMIŃSKA-DURAJ

Krzysztof Turzański Sława Umińska-Duraj

ZŁOŻONE WNIOSKI I INTERPELACJE

Wniosek i odpowiedź w sprawie zwrócenia się do właściciela terenu o uporządkowanie terenu przy dawnej kotłowni w Kamieniu

Łukasz Ściebiorowski                                               Piekary Śląskie 10.06.2019 r.
Radny Rady Miasta Piekary Śląskie

Szanowna Pani

Sława Umińska-Duraj

Prezydent Miasta Piekary Śląskie

 Wniosek

Odpowiadając na prośbę mieszkańców, zwracam się ponownie z wnioskiem           o wystąpienie do właściciela terenu dawnej kotłowni na Os. Andaluzja o wykoszenie trawy i uporządkowanie terenu oraz przegląd stanu drzew przy ścieżce prowadzącej do tego terenu. Nadmieniam, że wniosek w tej sprawie składałem już we wrześniu ubiegłego roku (z odpowiedzią datowaną na 20.09.2018 r.) jednak jak sygnalizują mieszkańcy teren nadaj pozostaje nieuporządkowany.

Z wyrazami uznania

POBIERZ PLIK
← Powrót