KRZYSZTOF TURZAŃSKI
SŁAWA UMIŃSKA-DURAJ

Krzysztof Turzański Sława Umińska-Duraj

ZŁOŻONE WNIOSKI I INTERPELACJE

wniosek i odpowiedź o rektyfikacje włazów studzienek kanalizacyjnych na Osiedlu Lipka

Natalia Ciupińska-Szoska 05.02.2018 r. Piekary Śl.
Radna Miasta Piekary Śląskie

Szanowna Pani
Sława Umińska-Duraj
Prezydent Miasta Piekary Śląskie

Wniosek
Zwracam się z prośbą, o rektyfikacje włazów studzienek kanalizacyjnych zlokalizowanych na Osiedlu Lipka.
Mieszkańcy zgłaszali powstały problem w Urzędzie Miasta, lecz z niewiadomych przyczyn nie został rozwiązany. Mianowicie chodzi o studzienki kanalizacyjne, które zostały zbyt wysoko osadzone i nie spełniają swojego przeznaczenia. Woda po opadach deszczu lub śniegu nie jest odprowadzana do kanalizacji a wokół nich tworzą się spore kałuże.
Proszę o pozytywne rozpatrzenie wniosku.

Z wyrazami szacunku
Natalia Ciupińska-Szoska

POBIERZ PLIK
← Powrót