KRZYSZTOF TURZAŃSKI
SŁAWA UMIŃSKA-DURAJ

Krzysztof Turzański Sława Umińska-Duraj

ZŁOŻONE WNIOSKI I INTERPELACJE

Wniosek i odpowiedź w sprawie uprzątnięcia terenu przy ul. Żwirki obok Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 1 oraz ustawienia w tym miejscu kosza na śmieci

Natalia Ciupińska-Szoska 26.06.2017 r. Piekary Śl.
Radna Miasta Piekary Śląskie
Szanowna Pani
Sława Umińska-Duraj
Prezydent Miasta Piekary Śląskie
Wniosek

Zwracam się z prośbą, o uprzątnięcie terenu przy ul. Żwirki obok Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 1. Z przykrością muszę stwierdzić, że teren jest bardzo zaśmiecony, a ostatnio również zauważyłam, że są wyrzucane odpady z gospodarstwa domowego. Dlatego dodatkowo proszę, o postawienie kosza na śmieci w tym miejscu.
Proszę o pozytywne rozpatrzenie wniosku.

Z wyrazami szacunku
Natalia Ciupińska-Szoska

POBIERZ PLIK
← Powrót