KRZYSZTOF TURZAŃSKI
SŁAWA UMIŃSKA-DURAJ

Krzysztof Turzański Sława Umińska-Duraj

Helena Warczok

Liczba wniosków i interpelacji: 15

Rodowita piekarzanka. Wykształcenie wyższe, szczęśliwa mężatka – matka dorosłej córki. Obecnie Dyrektorka biblioteki w Psarach a w przeszłości wieloletnia dyrektorka biblioteki piekarskiej. W kadencji 2010-2014 radna Klubu Radnych Krzysztofa Turzańskiego. Chętnie angażuje się w różnego rodzaju akcje kulturalne i społeczne (wspierała organizację “Testu Wiedzy Obywatelskiej – Piekarski Gimnazjalista Omnibus) a szczególnie bliskiej jej są problemy osób niepełnosprawnych. Uczestniczka spotkań Piekarskiego Forum Kobiet. Jej zainteresowania to oczywiście książki ale i również sport w formie rekreacyjnej, rower, pływanie i ostatnio nordic-walking. W wyborach do Rady Miasta w roku 2014 uzyskała ponownie mandat z wynikiem 478 głosów. W kadencji 2014-2018 uczestniczyła w pracach komisji: Budżetowo – Gospodarczej, Edukacji, Kultury i Sportu. Przewodnicząca Rady Programowej Dzielnicowego Domu Kultury w kadencjach: 2015-2016, 2017-2018, 2019-2020, a w latach Członek 2021-2022, 2023-2024.

Mandat radnej uzyskała ponownie w wyborach samorządowych 21 października 2018 r. W kadencji 2018-2023 pełni funkcję Wiceprzewodniczącej Komisji Edukacji, Kultury i Sportu. Jest ponadto członkiem Komisji Budżetowo-Gospodarczej. Skarbnik Obywatelskiego Klubu Radnych.

Link do wszystkich wniosków i interpelacji: https://bip.piekary.pl/?c=1037

Kontakt:

502-713-628

helenarwaczok@gmail.com

Spotkania z mieszkańcami

Każdy pierwszy wtorek miesiąca

Filia Miejskiego Domu Kultury w Kozłowej Górze przy ul. Tarnogórskiej 49

od 18:00 do 19:00

Złożone wnioski i interpelacje:

wniosek i odpowiedź w sprawie ustawienia znaku drogowego pn w czasie otwarcia apteki-zakaz postoju powyżej 15 min

wniosek i odpowiedź w sprawie usunięcia drzewa w Kozłowej Górze przy ul.Pokoju

wniosek i odpowiedź w sprawie doświetlenia przejścia dla pieszych w Kozłowej Górze

wniosek i odpowiedź w sprawie zamontowania progu zwalniającego na ulicy Szkolnej

interpelacja i odpowiedź w sprawie bezpieczeństwa na ulicy Grunwaldzkiej

Wniosek i odpowiedź w sprawie wykonania kanalizacji deszczowej w obrębie działek znajdujących się przy ulicy 3 Maja w kierunku ulicy Paderewskiego

wniosek i odpowiedź w sprawie usunięcia dwóch martwych drzew przy ulicy Pokoju

Wniosek i odpowiedź dotyczący naprawy nawierzchni ulicy Zamkowej w Kozłowej Górze

Wniosek i odpowiedź w sprawie naprawy nawierzchni ulicy Pokoju w Kozłowej Górze

Wniosek i odpowiedź w sprawie naprawy nawierzchni ulicy Powstańców

Wniosek i odpowiedź w sprawie naprawy schodów pomiędzy ulicami Paderewskiego i 3-go Maja

Wniosek i odpowiedź dot. Planów inwestycji i remontów w Kozłowej Górze

Wniosek i odpowiedź w sprawie poprawy bezpieczeństwa ul. Grunwaldzkiej

Wniosek i odpowiedź w sprawie poprawy bezpieczeństwa ul. 3-go Maja

Wniosek i odpowiedź w sprawie wybrukowania ul Poprzecznej w Kozłowej Górze

← Powrót