KRZYSZTOF TURZAŃSKI
SŁAWA UMIŃSKA-KAJDAN

Krzysztof Turzański Sława Umińska-Duraj

Bożena Boczek

Urodzona w Piekarach Śląskich, skąd również pochodzą jej rodzice. Z miastem związana była jej aktywność zawodowa. Ma wykształcenie wyższe magisterskie – studia na Uniwersytecie   Śląskim w Katowicach oraz studia podyplomowe w Śląskiej Wyższej Szkole Zarządzania im. J. Ziętka w Katowicach.

Priorytetem jest dla niej rodzina a w trakcie aktywności zawodowej była to również praca. Przez wiele lat była bowiem dyrektorem Miejskiego Przedszkola nr 4 w dzielnicy Osiedle Wieczorka. W roku 2015 Rada Miasta   nadała przedszkolu którym kierowała, imię Jana Brzechwy, a w roku 2017, jako pierwsze w mieście, przedszkole poddane zostało kompleksowemu remontowi wraz z termomodernizacją. W roku 2017 zakończyła swoją aktywność zawodową.

W działalności społecznej zawsze pozostaje otwarta na współpracę i pomoc osobom potrzebującym wsparcia. Na rzecz dzieci i ich rodziców współpracowała z MOPR oraz Ośrodkiem Kuratorskiej Służby Sądowej przy Sądzie Rejonowym w Tarnowskich Górach.

“Moją dumą są dwaj dorośli synowie z rodzinami. Mam czworo wnucząt, którymi chętnie się zajmuję” – dodaje o sobie.

W wyborach samorządowych, 21 października 2018 roku, kandydując po raz pierwszy uzyskała mandat radnej z okręgu 2.

“W Radzie Miasta deklaruję poparcie dla projektów związanych z dalszym rozwojem Naszego Miasta oraz dużą aktywność w sferze opieki nad dziećmi i organizacji zajęć w czasie wakacji jak również działania mające na celu „ zatrzymanie” w mieście uczniów kończących naukę w szkołach podstawowych po reformie edukacji. Nie mniej istotne będą również problemy pozostałych grup społecznych a szczególnie seniorów” – zapewnia radna Bożena Boczek.

W Radzie Miasta jest członkiem stałych komisji: Budżetowo-Gospodarczej; Edukacji, Kultury i Sportu; Skarg, Rewizyjnej oraz Skarg, Wniosków i Petycji, w której pełni funkcję sekretarza komisji.

Link do wszystkich wniosków i interpelacji: https://bip.piekary.pl/?c=1022

Kontakt:

503-164-693

bozenaboczek@gmail.com

Złożone wnioski i interpelacje:

← Powrót