KRZYSZTOF TURZAŃSKI
SŁAWA UMIŃSKA-KAJDAN

Krzysztof Turzański Sława Umińska-Duraj

Daniel Pliszka

Urodzony w Piekarach Śląskich, mieszkaniec Osiedla Wieczorka. Absolwent piekarskiego Zespołu Szkół nr 1 – kierunku technik informatyk, wykształcenie wyższe. Przez 6 kolejnych kadencji był radnym Młodzieżowej Rady Miasta Piekary Śląskie w której piastował takie stanowiska jak sekretarz, wiceprzewodniczący i przewodniczący. Przez cały dotychczasowy okres edukacji zaangażowany w życie samorządu szkolnego. Jako jeden z dwunastu osób z województwa śląskiego zakwalifikował się do projektu „Letniej Szkoły Liderów”

Bliska jest mu idea wolontariatu i dlatego chętnie angażuje się w organizacje i wsparcie wielu wydarzeń: Nocnego Półmaratonu, Tour de Pologne czy też Dni Piekar oraz takich imprez jak np. Rap Time (festiwal muzyki rapowej), Zmalujmy to razem, Przegląd Amatorskich Twórczości Muzycznych SPI nie ŚPI, Biegaj razem z nami, Turniej Siatkówki dla młodzieży, akcji UMWETU: Wywieś flagę w oknie, układanie żywej flagi. Współpracuje ponadto z uczniowskim klubem Mażoretek Azaria. W roku 2018 był członkiem miejskiego zespołu do spraw Budżetu Obywatelskiego. Współpracował z Młodzieżowym Sejmikiem Województwa Śląskiego przy organizacji imprez społecznych dla mieszkańców śląska – Świąteczne Spotkanie dla dzieci, Wojewódzki Dzień dziecka w Parku Śląskim. Wspiera promocję piekarskich szkół zachęcając młodzież do wyboru nauki w naszym mieście.

Decyzja o kandydowaniu do Rady Miasta, w trakcie wyborów samorządowych i podczas których 21 października 2018 r. zdobył po raz pierwszy mandat radnego, to naturalna konsekwencja jego dotychczasowego zaangażowania, zainteresowań i rozmów z mieszkańcami. W Radzie Miasta jest członkiem komisji: Komisji Rewizyjnej, gdzie pełni funkcję Sekretarza Komisji oraz Komisji Edukacji, Kultury i Sportu. Ponadto pełnił funkcję członka Rady Programowej Miejskiego Domu Kultury w Piekarach Śląskich w kadencji 2019-2020 oraz Zastępcy Koordynatora ds. Współpracy z Młodzieżową Radą Miasta Piekary Śląskie.

Link do wszystkich wniosków i interpelacji: https://bip.piekary.pl/?c=1031

Kontakt:

606-507-855

pliszkad@outlook.com

https://www.danielpliszka.pl

Złożone wnioski i interpelacje:

← Powrót