KRZYSZTOF TURZAŃSKI
SŁAWA UMIŃSKA-DURAJ

Krzysztof Turzański Sława Umińska-Duraj

Marcin Felderhoff

Liczba wniosków i interpelacji: 0

Ukończył dwa kierunki studiów związanych z samorządem terytorialnym: Zarządzanie w Sektorze Publicznym oraz Administrację – specjalność Samorząd Terytorialny.  Doświadczenie zawodowe rozpoczynał  w instytucjach samorządowych, przez  5 lat związany z tematyką świadczeń  rodzinnych oraz działalnością Funduszu Alimentacyjnego. Obecnie tworzy i wykorzystuje nowoczesne narzędzia optymalizujące procesy funkcjonowania firmy.

Jest organizatorem projektu Nowoczesny Start w Życie Zawodowe – Kierunek Kariera, gdzie podczas spotkań z młodzieżą piekarskich szkół ponadgimnazjalnych zajmuje się tematami przedsiębiorczości, biznesu i rynku pracy.

W wyborach samorządowych 21 października uzyskał po raz pierwszy mandat radnego Rady Miasta Piekary Śląskie z ramienia KWW Sławy Umińskiej-Duraj, z okręgu 2. Jest członkiem komisji Budżetowo-Gospodarczej, w której pełni funkcję wiceprzewodniczącego; Komisji Rewizyjnej; Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

Link do wszystkich wniosków i interpelacji: https://bip.piekary.pl/?c=1023

Kontakt:

572-472-747

marcin.felderhoff@gmail.com

Złożone wnioski i interpelacje:

← Powrót