KRZYSZTOF TURZAŃSKI
SŁAWA UMIŃSKA-KAJDAN

Krzysztof Turzański Sława Umińska-Duraj

Stanisław Plajzner

Ukończył studia wyższe zdobywając tytuł magistra Komunikacji Społecznej w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu (Wydział zamiejscowy w Chorzowie) na kierunku politologia. Obronił pracę magisterską pt. “Gwara w komunikacji lokalnej w Piekarach Śląskich”. Na co dzień pracownik Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Piekarach Śląskich. W przeszłości angażował się w pracę z młodzieżą, z którą trenował piłkę nożną, podzielając wspólne piłkarskie pasje. Stale poszerza swoje zainteresowania w różnych dziedzinach społecznych. Radny kadencji 2010-2014, podczas której rzetelnie reprezentował mieszkańców składając w ich imieniu kilkadziesiąt wniosków i interpelacji. Postulował m.in. o remont placu przy ul. Kleeberga.

Mandat radnego uzyskał ponownie w wyborach do Rady Miasta w roku 2014. Członek Komisji Społecznej – Zdrowia, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego (wiceprzewodniczący komisji); Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, Komisji Rewizyjnej. Członek Rady Programowej Miejskiego Domu Kultury w kadencjach: 2015-2016, 2017-2018, 2019-2020, 2021-2022, 2023-2024.

Po raz trzeci radnym został w wyborach samorządowych do Rady Miasta Piekary Śląskie w dniu 21 października 2018 r z okręgu 3.
W kadencji 2018-2023 jest Przewodniczącym Komisji Społecznej oraz członkiem Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

Jednym z najważniejszych tematów, któremu poświęca szczególną uwagę jest termomodernizacja Osiedla Wieczorka, która rozpoczęła się w roku 2018.

Link do wszystkich wniosków i interpelacji: https://bip.piekary.pl/?c=1030

Kontakt:

512-309-594

popino62@tlen.pl

https://www.facebook.com/profile.php?id=100001180670134

Spotkania z mieszkańcami

Spotkania z mieszkańcami w uzgodnionych miejscach i terminach po uprzednim kontakcie telefonicznym.

Piekary Śląskie

-

Złożone wnioski i interpelacje:

← Powrót