KRZYSZTOF TURZAŃSKI
SŁAWA UMIŃSKA-DURAJ

Krzysztof Turzański Sława Umińska-Duraj

Stanisław Plajzner

Liczba wniosków i interpelacji: 38

Ukończył studia wyższe zdobywając tytuł magistra Komunikacji Społecznej w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu (Wydział zamiejscowy w Chorzowie) na kierunku politologia. Obronił pracę magisterską pt. “Gwara w komunikacji lokalnej w Piekarach Śląskich”. Na co dzień pracownik Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Piekarach Śląskich. W przeszłości angażował się w pracę z młodzieżą, z którą trenował piłkę nożną, podzielając wspólne piłkarskie pasje. Stale poszerza swoje zainteresowania w różnych dziedzinach społecznych. Radny kadencji 2010-2014, podczas której rzetelnie reprezentował mieszkańców składając w ich imieniu kilkadziesiąt wniosków i interpelacji. Postulował m.in. o remont placu przy ul. Kleeberga.

Mandat radnego uzyskał ponownie w wyborach do Rady Miasta w roku 2014. Członek Komisji Społecznej – Zdrowia, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego (wiceprzewodniczący komisji); Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, Komisji Rewizyjnej. Członek Rady Programowej Miejskiego Domu Kultury w kadencjach: 2015-2016, 2017-2018, 2019-2020, 2021-2022, 2023-2024.

Po raz trzeci radnym został w wyborach samorządowych do Rady Miasta Piekary Śląskie w dniu 21 października 2018 r z okręgu 3.
W kadencji 2018-2023 jest Przewodniczącym Komisji Społecznej oraz członkiem Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

Jednym z najważniejszych tematów, któremu poświęca szczególną uwagę jest termomodernizacja Osiedla Wieczorka, która rozpoczęła się w roku 2018.

Link do wszystkich wniosków i interpelacji: https://bip.piekary.pl/?c=1030

Kontakt:

512-309-594

popino62@tlen.pl

https://www.facebook.com/profile.php?id=100001180670134

Spotkania z mieszkańcami

Spotkania z mieszkańcami w uzgodnionych miejscach i terminach po uprzednim kontakcie telefonicznym.

Piekary Śląskie

-

Złożone wnioski i interpelacje:

wniosek i odpowiedź ws.wymiany drzwi piwnicznych i wejściowych do budynku przy ul.Kleeberga 2

zapytanie i odpowiedź w sprawie utwardzenia pobocza ulicy Mastalerza za budynkiem przy ul_Papieża Jana Pawła II 61

zapytanie i odpowiedź w sprawie terminu koszenia traw między blokami oraz w parku na Osiedlu Wieczorka

wniosek i odpowiedź w sprawie obcięcia i uporządkowania żywopłotów przy ulicach, chodnikach i blokach na Osiedlu Wieczorka

wniosek i odpowiedź w sprawie naprawy, wymiany zniszczonych części, konserwacji i odnowienia placów zabaw przy ul.Cichej, Śląskiej, Waculika i w Kozłowej Górze.

wniosek i odpowiedź w sprawie zawieszenia elementów oświetlenia świątecznego w ciągu ulicy Maczka

wniosek i odpowiedź w sprawie parkowania na ulicy Olimpijskiej

wniosek i odpowiedź w sprawie naprawy oświetlenia w parku przy ulicy Armii Krajowej

wniosek i odpowiedź w sprawie koszy na śmieci przy Kościele Świętego Józefa

wniosek i odpowiedź w sprawie chodnika pomiędzy ulicami Waculika i Maczka przy terenie byłego ośrodka zdrowia

wniosek i odpowiedź w sprawie terenu po byłym ośrodku zdrowia na Osiedlu Wieczorka

Wniosek i odpowiedź w sprawie budynku zdewastowanej kotłowni na Osiedlu Wieczorka

wniosek i odpowiedź w sprawie wody spływającej do piwnic posesji przy ulicy Zamkowej

wniosek i odpowiedź w sprawie terenu przed budynkiem gazowni przy ul. gen. Stanisława Maczka

Wniosek i odpowiedź w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami

Wniosek i odpowiedź w sprawie naprawy latarnii przy ścieżce spacerowej między ulicami Waculika i Sucharskiego

Wniosek i odpowiedź w sprawie usytuowania przystanku autobusowego na żądanie przy cmentarzu w Szarleju dla linii nr 73

Wniosek i odpowiedź w sprawie uwzględnienia przy remoncie bloków na Osiedlu Wieczorka montażu poręczy na parterze klatek schodowych

Wniosek i odpowiedź w sprawie przycięcia drzew rosnących przy ulicy Gen. Maczka 9

Wniosek i odpowiedź w sprawie wykonania poręczy przy zejściu do parku w rejonie ulicy Kleeberga 1

Wniosek i odpowiedź w sprawie wycięcia zarośli na terenie po byłym Ośrodku Zdrowia na Osiedlu Wieczorka

Wniosek i odpowiedź w sprawie remontu chodnika pomiędzy blokami przy ul. Ks. Gerarda Waculika 5 a ul. Generała Andersa 8

Wniosek i odpowiedź o poszerzenie ul. Ks. Gerarda Waculika

Wniosek i odpowiedź w sprawie oświetlenia ul. Astrów

Wniosek i odpowiedź o brak zapisów o nadpłatach i niedopłatach czynszowych na fakturach Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich

Wniosek i odpowiedź o rezygnację z książeczek płatniczych Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich

Wniosek i odpowiedź w sprawie posadowienia śmietnika przy ul. Gen. Stefana Roweckiego 4

Wniosek i odpowiedź w sprawie posadowienia śmietnika przy ul. Ks. Gerarda Waculika 20

Wniosek i odpowiedź w sprawie pomocy finansowej w zakupie szafek do szatni Miejskiego Przedszkola Nr 8 w Piekarach

Wniosek i odpowiedź dot. wykonania dodatkowych miejsc postojowych przy ul. Waculika 7

Wniosek i odpowiedź dot braku odpowiedzi na pismo mieszkańca w sprawie miejsc parkingowych pomiędzy blokami nr 19 i 20 przy ul Leśnej

Wniosek i odpowiedź dot doposażenia placów zabaw w huśtawki dla dzieci niepełnosprawnych

Wniosek i odpowiedź dot przyłączenia Osiedla Wieczorka do sieci ogrzewania miejskiego

Wniosek i odpowiedź dot remontu chodnika pomiędzy blokami przy ul Ks Waculika 17 a Gen Maczka 20

Wniosek i odpowiedź dot remontu klatki schodowej w budynku przy ul Ks Waculika 16

Wniosek i odpowiedź w sprawie naprawy lampy ulicznej przy ul Paderewskiego pomiędzy posesjami nr 1,7 i 5

Wniosek i odpowiedź w sprawie progów spowalniajacych na ulicy Zamkowej

Wniosek i odpowiedź w sprawie naprawy jezdni przy studzience kanalizacyjnej pomiędzy blokami przy ul Okulickiego 3 a Ks Waculika 11

← Powrót