KRZYSZTOF TURZAŃSKI
SŁAWA UMIŃSKA-KAJDAN

Krzysztof Turzański Sława Umińska-Duraj

Tomasz Wesołowski

Przez 9 lat pracownik naukowo-dydaktyczny Uniwersytetu Śląskiego na stanowisku asystent, obecnie wykładowca, również wykładowca innych śląskich uczelni wyższych.
Współorganizator międzynarodowej konferencji naukowej, Redaktor międzynarodowego czasopisma naukowego.
Laureat projektu „DoktoRIS – program stypendialny na rzecz innowacyjnego Śląska”, uczestnik staży naukowych, laureat nagrody JM Rektora UŚ i JM Rektora Politechniki Śląskiej, uczestnik projektów i staży naukowych. Od 2013 pełni funkcję kierownika projektu badawczego.
Doświadczony i już obeznany ze sprawami samorządu. Radny kadencji 2006-2010 (w której pełnił funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Miasta) i 2010-2014. Kandydat do Rady Miasta w wyborach samorządowych w roku 2014 z ramienia KWW Sławy Umińskiej-Duraj i Krzysztofa Turzańskiego.

Współorganizator i uczestnik zaangażowany w wiele akcji społecznych, w tym również w ramach projektu UMWETU, którego jest współzałożycielem.

Dobry organizator, człowiek o jasnych i zdecydowanych poglądach, rzeczowy starający się zachować obiektywne podejście do wszelkich spraw.

W wyborach samorządowych 21 października 2018 ponownie uzyskał mandat radnego jako kandydat z listy KWW Sławy Umińskiej-Duraj w okręgu 2.

22 listopada 2018 r. w trakcie inauguracyjnej sesji Rady Miasta kadencji 2018-2023 został wybrany jednogłośnie na funkcję Przewodniczącego Rady Miasta. Jest również członkiem komisji Edukacji, Kultury i Sportu.

Link do wszystkich wniosków i interpelacji: https://bip.piekary.pl/?c=1038

Kontakt:

608-198-518

wesolowski.te@gmail.com

https://www.facebook.com/tewesolowski/

Spotkania z mieszkańcami

poniedziałek lub inny termin po uzgodnieniu telefonicznym

Urząd Miasta, Biuro Rady Miasta pok. 202, ul. Bytomska 84

16:00

Złożone wnioski i interpelacje:

← Powrót