KRZYSZTOF TURZAŃSKI
SŁAWA UMIŃSKA-DURAJ

Krzysztof Turzański Sława Umińska-Duraj

Współpraca

Tworząc listę społeczną kandydatów do Rady Miasta oparłem się na organizacjach społecznych, stowarzyszeniach i mniej formalnych grupach ludzi, którzy działają na rzecz naszego miasta i jego mieszkańców. Mój komitet wyborczy popierają między innymi: Komitet Obywatelski, Wspólnie dla Piekar, Polski Związek Działkowcow, Klub Rowerowy Manhattan, Piekarskie Forum Kobiet, Piekarska Amatorska Grupa Filmowa PAGFilm, Stowarzyszenie Polska Racja Stanu, Stowarzyszenie Andaluzja i NSZZ Solidarność Andaluzja. Mam nadzieję, że zyskamy także Państwa poparcie i… głosy. Krzysztof Turzański
Komitet Obywatelski

Komitet Obywatelski miasta Piekary Śląskie powstał 5. X.1989 roku w okresie głębokich przemian społecznych , politycznych i gospodarczych w kraju towarzyszących narodzinom trzeciej Rzeczypospolitej. Jest stowarzyszeniem społeczno-politycznym, skupiającym ludzi o poglądach centroprawicowych, uznających chrześcijański system wartości.
Komitet Obywatelski cieszy się dużym zaufaniem społeczności Piekar Śląskich Dowodem tego jest wysokie poparcie, jakiego mieszkańcy udzielali jego przedstawicielom we wszystkich dotychczasowych wyborach samorządowych.
KO mimo upływu 20 lat wciąż istnieje i działa w naszym mieście. Jego członkowie chcą działać na rzecz mieszkańców i nie skłaniają się w kierunku żadnej partii politycznej. Uniknięto przez to podziału wśród członków i nieuchronnego rozbicia. Komitet Obywatelski chce dalej pozostawać siłą niezależną, wpływającą na ład polityczno-gospodarczy i kształtowanie kultury poprzez ludzi, którzy będąc członkami lub sympatykami tej organizacji, chcą bezinteresownie współdziałać na rzecz dobra miasta. O ile dotychczas Stowarzyszenie zdołało przełamać apatię i obojętność pewnej grupy ludzi zachęcając ją do działania. Wiele zostało jeszcze do zrobienia. Mamy jedną ojczyznę a w niej naszą małą ojczyznę, nasze miasto. Będzie ono takie, jakie sami zbudujemy.

Członkami Komitetu Obywatelskiego są lub byli między innymi: Jerzy Polaczek, Grzegorz Gowarzewski, Wiesław Umiński, Dariusz Gacek.

Wspólnie dla Piekar

Stowarzyszenie, które powstało w lutym 2006 roku. Jego celem jest pobudzanie aktywności społecznej poprzez inicjowanie różnego rodzaju akcji, rozbudzenie dialogu społecznego oraz informowanie i edukowanie obywatelskie.
Wśród przeprowadzonych akcji wymienić można patrole obywatelskie na ogródkach działkowych czy ochronę domów we współpracy z agencją ochrony. Grupa stworzyła portal informacyjny o naszym mieście oraz wydawała biuletyn informacyjny.

W wyborach samorządowych Stowarzyszenie wystawiło swojego kandydata na prezydenta – Tomasza Ciska i kandydatów do Rady Miasta. Czterech z nich uzyskało mandaty na kadencję 2006-2010.

Piekarskie Forum Kobiet

Piekarskie Forum Kobiet to nieformalna organizacja, która skupia kobiety – różne kobiety. Zarówno te, które odniosły sukces zawodowy, jak i te, które poświęciły się rodzinie. Bo każda z nich ma innym coś do zaoferowania. Bo wspólnie mogą pomóc tym, które zmagają się z chorobą lub problemami życia codziennego.
W ościennych miastach takie organizacje zaistniały i odniosły sukces. Dlaczego w Piekarach Śląskich miałoby być inaczej? Co panie mogą robić na spotkaniach? Ich tematyka jest różna. Spotkania z wizażystką, fryzjerem, pokazy mody, makijażu, przepisy kucharskie, szydełkowanie i babskie ploteczki. Nie brakuje także poważnych tematów związanych z bezpieczeństwem, czy bezrobociem.

Członkinie Piekarskiego Forum Kobiet zapraszają do swojego grona kobiety, które chciałaby ciekawie spędzić czas, przy dobrej kawie, w gronie innych pań, a przy okazji dowiedzieć się czegoś ciekawego. Ich zdaniem każda kobieta ma w sobie coś interesującego, każda zasługuje na uwagę i każda może współtworzyć PFK.

PAGFilm

Wszystko zaczęło się od amatorskiej kamery i rodzinnych kronik filmowych. Tak zrodziła się pasja. Marcin Strzelecki swoim hobby zaraził innych i w 2008 roku powstała Piekarska Amatorska Grupa Filmowa. Jej członkom kamera daje możliwość wyrazistego pokazania Piekar Śląskich.

Powstają filmy dokumentalne, historyczne, przyrodnicze i relacje z codziennego życia miasta. W archiwum PAGFilmu można znaleźć wiele naprawdę wartościowych pozycji, dzięki którym udało się cząstkę historii miasta ocalić od zapomnienia. Materiały TV umieszczane w internecie przyczyniają się także do szeroko rozumianej promocji miasta.

Stowarzyszenie Andaluzja

Stowarzyszenie nierozerwalnie związane z NSZZ Solidarność “Andaluzja”. Większość działań jest ukierunkowana właśnie na rzecz członków związku zawodowego. Chodzi o pomoc prawną, wypoczynek i integrację oraz działalność kulturalno – oświatową. Stowarzyszenie regularnie wspiera organizację imprez w Ośrodku Kultury Andaluzja, zaangażowało się także między innymi w ratowanie pomnika pomordowanych górników.

Stowarzyszenie prowadzi także działalność charytatywną i pomaga rodzinom w trudnej sytuacji życiowej. Stawia sobie ambitne cele podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej oraz pielęgnowania polskości. W celach statutowych zapisano upowszechnianie i ochronę wolności i praw człowieka, swobód obywatelskich oraz działań wspomagających rozwój demokracji. Członkowie stowarzyszenia podejmują działania na rzecz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

Polska Racja Stanu

Polska Racja Stanu to pozapartyjny ruch społeczny, który w swoich założeniach przyjmuje, że za ojczyzna powinna być odpowiedzialna cała scena polityczna w kraju. Nie będzie dobrze, dopóki najistotniejsze kwestie i problemy będą przysłaniać interesy partyjne. Zdaniem przedstawicieli Polskiej Racji Stanu, żadna z partii – tylko ruch ponadpartyjny może przynieść korzystne zmiany. Ruch uznaje bezwzględną zasadę łączenia odpowiedzialności z kompetencjami.

Polski Związek Działkowców

Polski Związek Działkowców jest niezależną, pozarządową organizacją społeczną kontynuującą ponad 120 letnią tradycję ruchu działkowego w Polsce. Zarządza prawie 5 tysiącami ogrodów działkowych zajmujących łącznie powierzchnię 44 tysięcy hektarów. Zrzesza blisko 965 tysięcy miłośników uprawy roślin, ochrony przyrody oraz aktywnego wypoczynku. Celem rodzinnych ogrodów działkowych jest zapewnienie aktywnego wypoczynku oraz możliwości prowadzenia – przede wszystkim na własny użytek – upraw ogrodniczych.

Klub Rowerowy Manhattan

Klub Turystyki Rowerowej powstał w lipcu 2006 roku i liczy kilkudziesięciu członków. Klub organizuje wycieczki krajoznawcze, także wielodniowe, w różne zakątki naszego kraju. Pszczyna, Kraków, Ojców, Złoty Potok, Częstochowa, Pławniowice, czy Góra św. Anny to tylko niektóre miejsca, zwiedzone przez Członków Klubu. Głównym celem działania Klubu jest propagowanie aktywnego wypoczynku na rowerze i to najlepiej z rodziną, a także wspieranie działań na rzecz budowy ścieżek rowerowych, których w Piekarach Śl. praktycznie brak. A przecież na dwóch kółkach można dużo więcej zobaczyć niż zza szyb samochodu. Poza tym jazda na rowerze ma niebagatelny wpływ na nasze zdrowie.