KRZYSZTOF TURZAŃSKI
SŁAWA UMIŃSKA-KAJDAN

Krzysztof Turzański Sława Umińska-Duraj

Wybory 2010

Zamierzamy nie tylko pracować na rzecz naszego miasta, ale także zrealizować konkretny program wyborczy opracowany we współpracy z Państwem. Nie jest to lista pobożnych życzeń i wyborczych obietnic, ale rzetelnie opracowane studium mniejszych, bądź większych spraw i problemów, którymi trzeba się zająć. Jestem przekonany, że z Państwa pomocą to się uda. Zachęcamy do uważnego przestudiowania naszego programu wyborczego. Biuletyn Programowy

Krzysztof Turzański
Prezydent – odpowiedzialność za mieszkańców
Prezydent powinien zapewnić mieszkańcom bezpieczeństwo, dostęp do opieki medycznej na wysokim poziomie, a także właściwy poziom edukacji i opieki nad dziećmi w szkołach, przedszkolach i żłobkach. Bezpieczeństwo, ochrona zdrowia, nauka i edukacja nie mogą pozostawać poza obszarem zainteresowania prezydenta. Niezwykle istotną sprawą jest również kwestia mieszkań komunalnych i opieki społecznej. Prezydent musi pamiętać, że człowiek i jego los są najważniejsze.

Prezydent – przejrzystość działań
Wszelkie działania władz miasta powinny być jasne i przejrzyste. Dlatego zamierzam zmienić zasady tworzenia budżetu miasta w sposób, którego od lat domaga się opozycja. Budżety zadaniowe powstają w wielu miastach, czas żeby doczekali się ich także mieszkańcy Piekar Śląskich. Jasno określone zadania umiejscowione w konkretnym czasie będą znacznie bardziej czytelne dla kontrolujących prezydenta radnych oraz dla wszystkich mieszkańców.

Prezydent – 7 dzielnic – 1 miasto: Piekary Śląskie
Prezydent powinien dbać o równomierny rozwój całego miasta, a nie jedynie niektórych dzielnic, zapominając o innych. Wszyscy, bez względu na dzielnicę są mieszkańcami Piekar Śląskich, bez podziału na lepszych i gorszych. Prezydent powinien spotykać się z mieszkańcami (nie tylko w okresie wyborczym) i na tej podstawie dobierać priorytetowe zadania do realizacji. Równie istotne jest jasne i klarowne przedstawienie mieszkańcom zadań wybranych do realizacji, z podziałem na poszczególne dzielnice.

Prezydent – współpraca bez ograniczeń
Prezydent powinien posiadać umiejętność współpracy ponad podziałami politycznymi i wspierać wszelkie inicjatywy społeczne oraz organizacje pozarządowe – fundamenty społeczeństwa obywatelskiego. Im większe zaangażowanie mieszkańców w życie i rozwój miasta tym lepiej. Im szersza i bardziej gorąca dyskusja o problemach, które trzeba rozwiązać – tym większa szansa na znalezienie dobrego rozwiązania. Moim celem jest budowa w Piekarach Śląskich aktywnego społeczeństwa obywatelskiego.

Prezydent – dobry gospodarz
Piekary Śląskie nie potrzebują twardej ręki i wodza, który nie oglądając się na nikogo i na nic poprowadzi ludzi w jedynie słusznym kierunku. Piekary Śląskie potrzebują prezydenta, który zadba o rozwój miasta. Nasze miasto zasługuje na dobrego gospodarza, który sprawi, że będzie się tutaj dobrze mieszkać i żyć. Chciałbym być właśnie takim prezydentem.

Prezydent – odpowiedzialność za miasto
Prezydent powinien gwarantować rozsądne i skuteczne zarządzanie miastem. W podejmowaniu decyzji powinien brać pod uwagę zdanie radnych i mieszkańców, wspólnie z nimi poszukiwać najlepszych dla Piekar Śląskich rozwiązań. Chcę łączyć i zawsze szukać porozumienia. Przecież wszyscy mamy ten sam cel – rozwój. Każdy mieszkaniec powinien mieć wpływ na podejmowanie decyzji i możliwość uczestniczenia w debacie publicznej na równych prawach. Współpraca to klucz do sukcesu i lepszej przyszłości.