KRZYSZTOF TURZAŃSKI
SŁAWA UMIŃSKA-DURAJ

Krzysztof Turzański Sława Umińska-Duraj

2022-10-24

Osiedle Wieczorka z nagrodami Ministra Klimatu i Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami. W tle… prokuratura.

Wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) Sławomir Mazurek wraz z wiceminister klimatu i środowiska Anną Łukaszewską-Trzeciakowską wręcza prezydent Sławie Umińskiej-Duraj nagrodę za najlepszą inwestycję w klimat. Chwilę wcześniej prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) Tomasz Bednarek pisze zawiadomienie w sprawie tej samej inwestycji do prokuratury.

Zaledwie dwa dni wcześniej Prezydent Sława Umińska-Duraj odbiera inną nagrodę za rewitalizację Osiedla Wieczorka. Inwestycja Roku – tytuł przyznany przez branżową Krajową Izbę Gospodarki Nieruchomościami. I idący za tym kolejny tytuł – Lider Zarządzania Miastem.

Z całego kraju przyjeżdżają do nas zarządcy nieruchomości pytać jak zrealizowaliśmy największy projekt w Polsce i jak uniknąć problemów, z którymi musieliśmy się zmierzyć. Mimo wszystkich problemów w czasie realizacji – Osiedle Wieczorka to inwestycja, z której możemy i jesteśmy dumni. To niezwykle ambitny, duży i przynoszący realne efekty projekt, który dziś ze względu na sytuację na rynku byłby niemożliwy do realizacji. Zrobiliśmy to w ostatnim możliwym momencie.

W tym samym czasie policja wciąż przesłuchuje mieszkańców. Tak wygląda rozdźwięk między realną pracą a polityką. Niestety, od samego początku ta inwestycja miała przeciwników politycznych. Inwestycji nie zatrzymali, ale wyrządzi ogromną krzywdę pracownikom Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i mieszkańcom – narażając wszystkich na nieprzyjemności, stres, kontrole i przesłuchania. Wszystkie oczywiście BEZPODSTAWNE.

Agenci CBA przyjrzeli się problemowi rewitalizacji Osiedla Wieczorka. Zarzutów stawianych przez opozycję nie potwierdzili. W protokole nie pojawiło się ani słowo dotyczące nieprawidłowości przy pozyskiwaniu środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.

Kontrola NIK także nie pozostawia złudzeń. Na sesji Rady Miasta Piotr Miklis z NIK stwierdził jednoznacznie: “Przeprowadzone przez nas analizy prawno-karne nie wskazywały na celowość składania zawiadomienia do prokuratury”.

Trudno o lepsze potwierdzenie prostego faktu – wszystkie zarzuty podnoszone przez prezesa Tomasza Bednarka z WFOŚiGW, posła i radnych opozycji miały charakter POLITYCZNY. Warto pamiętać, że wszystko działo się przecież w okresie wyborczym. Konsekwencje tych nieodpowiedzialnych działań ponoszą przede wszystkim mieszkańcy, bo postępowania mimo upływu kilku lat wciąż się toczą. A ile już mieszkańcy, niejednokrotnie starsze osoby mają za sobą? Wystarczy przypomnieć nasłaną na nich przez posła kontrolę Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

Nieodpowiedzialne działania prezesa Tomasza Bednarka doprowadziły także do tego, że inwestycja, która dziś zbiera wszystkie nagrody i wyrazy uznania została zrealizowana właściwie bez udziału WFOŚiGW. ZGM konsekwentnie wypowiadał kolejne umowy i realizował przedsięwzięcie bez udziału WFOŚiGW. Jednocześnie w tym samym czasie, z tymi samymi problemami – bez problemu współpracując z Marszałkiem Województwa i pozyskując 85% dofinansowania z UE na budynki należące do miasta. To kolejny dowód na złą wolę i brak chęci współpracy prezesa WFOŚiGW.

Dla nas ten etap jest już zamknięty. Mam tylko nadzieję, że Państwo wreszcie będziecie mieli spokój i nie będziecie ciągani na kolejne “rozmowy”. A my, skupiamy się na kolejnych inwestycjach: na klatkach schodowych,  parkingach i drogach ma osiedlu. Jest jeszcze wiele do zrobienia. Jeśli tylko nikt nie będzie nam przeszkadzał – zrealizujemy kolejny etap rewitalizacji osiedla.

 

AKTUALIZACJA:

Komuś ewidentnie “nie leży to osiedle”. Do Ministerstwa Klimatu trafiły “informacje” czyli po naszemu “donos”, że nagroda, trafiła w “niewłaściwe ręce”. W efekcie zapadła decyzja o “zawieszeniu” tytułu laureata do czasu zakończenia wszystkich postępowań prawnych. Jak myślicie kto mógł napisać do ministerstwa, że nie podoba mu się nagroda?

Z przykrością stwierdzam, że mimo przesłania prezydent Sławę Umińską – Duraj odpowiedzi do Ministerstwa Klimatu – nie została upubliczniona – dlatego publikuję ją poniżej. I czekam na zakończenie wszystkich  spraw. Jestem spokojny o rozstrzygnięcia niezależnych sądów.

 

Piekary Śląskie, 28 października 2022 r.

Sergiusz Kieruzel
Dyrektor Departamentu Edukacji i Komunikacji
Ministerstwo Klimatu i Środowiska

W odpowiedzi na pismo Pana Dyrektora z dnia 26.10.2022 r., uprzejmie informuję, iż udział w konkursie Miasta Piekary Śląskie nie jest wykorzystywany do żadnych innych celów, niż ten, dla którego Miasto zgłoszono do konkursu.

Nie jest żadną tajemnicą, iż na etapie przygotowywania wniosku do WFOŚiGW firma zewnętrzna, wyłoniona w przetargu nieograniczonym, a przygotowująca audyty energetyczne popełniła błędy, które następnie Miasto musiało poprawić na etapie wykonawczym. Zaznaczyć należy, iż wyłonienie wykonawcy w procedurze przetargu nieograniczonego było przeprowadzone prawidłowo, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Dokumentacja w tej sprawie jest przejrzysta, jasna i w całości dysponuje nią WFOŚiGW. Powyższa kwestia była również przedmiotem badania przez Centralne Biuro Antykorupcyjne, które nie potwierdziło zarzutów.

Kolejną instytucją poddającą kontroli inwestycję była Najwyższa Izba Kontroli, której przedstawiciel na sesji Rady Miasta Piekary Śląskie wprost stwierdził, że nie było podstaw do złożenia zawiadomienia do Prokuratury. Należy więc postawić pytanie dlaczego sprawa trafiła do prokuratury?

Odpowiedź wydaje się oczywista, kontrkandydat w wyborach prezydenckich 2018 r. podjął taką formułę kampanii wyborczej, a następnie nie mógł pogodzić się z porażką kontestując wszelkie działania miasta. Ze względu na powyższe Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – jednostka organizacyjna Miasta, wypowiedział umowy WFOŚiGW i zrealizował tę największą w kraju inwestycję korzystając z innego dofinansowania – w tym środków pochodzących z Unii Europejskiej, które mimo tych samych błędów zostały rozliczone bez żadnych problemów przy 85% poziomie dofinansowania. Jednocześnie należy podnieść, iż budynki zgłoszone do konkursu nie są objęte postępowaniem toczącym się przed Prokuraturą, a osoba składając donosy do Ministerstwa nie orientuje się w sprawie. Co więcej nie tylko nie orientuje się w sprawie, ale wprowadza Szanowną Panią Minister w błąd, co należy uznać za czyn karygodny.

Podkreślić należy z całą stanowczością, iż w tym okresie Miasto było kontrolowane około 300 razy (w tym kontrole rutynowe) przez wszystkie instytucje, w tym prowadzono kilka postępowań prokuratorskich oraz cztery kontrole CBA. Wszystkie zakończone bez stwierdzenia nieprawidłowości i naruszania obowiązujących przepisów prawa. Mając powyższe na uwadze wszelkie zarzuty dotyczące naruszenia prawa, w tym poświadczenia nieprawdy, inne bezprawne sugestie i insynuacje traktujemy jako zwykłe oszczerstwa, pomówienia, a także naruszenie dóbr osobistych zarówno samego Miasta (dobrego imienia Miasta), jak i ludzi go reprezentujących, a także dla niego pracujących.

Przypominam, że samo prowadzenie postępowania przez organ ścigania nie jest równoznaczne ze stwierdzeniem nieprawidłowości, postawieniem zarzutów, a już z pewnością nie jest równoznaczne ze stwierdzeniem winy. Natomiast niestety z przykrością należy stwierdzić, iż stanowić może – i tak jest wykorzystywane – jako pretekst do szkalowania osób zaangażowanych w realizację projektu.

Z pokorą oczekuję na wyniki postępowania prokuratury, ale przede wszystkim na prawomocny wyrok sądu, który jako jedyny może stanowić podstawę do rozstrzygnięcia spornej kwestii i oczyścić dobre imię Miasta, które ucierpiało w wyniku bezzasadnych pomówień.

Na koniec chciałabym wskazać bardzo ważną kwestię, a mianowicie od momentu kampanii wyborczej w 2018 r., przez trzy lata w ten sam sposób oskarżany i szykanowany był mój Zastępca Krzysztof Turzański. Prawomocny wyrok sądu stwierdził jednoznacznie, że przestępstwa nie było, a mój zastępca jest prawomocnie NIEWINNY.

Jednocześnie okazało się w trakcie prowadzonego postępowania sądowego, że jedynego naruszenia prawa dopuścił się nie mój Zastępca, a funkcjonariusze CBA, bowiem ich działania były prowadzone nieformalnie, bez stosownych upoważnień i pełnomocnictw do działania.

Zdaję sobie sprawę, że sukcesy, które odnosi Miasto, skala realizowanych projektów i sposób zarządzania Miastem może być dla naszych przeciwników solą w oku, ale nie jest to powód do nieuzasadnionych oskarżeń, ferowania wyroków i wpływania na niezależną kapitułę konkursu.

Jeśli chodzi o moje słowa dotyczące współpracy z WFOŚiGW podtrzymuję swoje stanowisko, wielokrotnie wyrażane publicznie przed rozstrzygnięciem konkursu, iż jedynym powodem niezrealizowania inwestycji na zasadach współpracy była zła wola prezesa Tomasza Bednarka. Wystarczy odsłuchać jego publiczne wystąpienie na sesji Rady Miasta, żeby pozbyć się wątpliwości i złudzeń co do intencji, które mu przyświecały. Warto pokreślić raz jeszcze, że rzekome nieprawidłowości nie wpłynęły na ocenę projektu, możliwości współpracy i rozliczenia środków pozyskanych z UE i rozliczanych przez Marszałka Województwa Śląskiego.

Tym samym z całą stanowczością podkreślam, iż udział w konkursie nie jest wykorzystywany w innych celach. Udział w konkursie i otrzymaną nagrodę traktuję jako uhonorowanie trudu włożonego przez bardzo wielu ludzi w realizację tak dużej inwestycji, pomimo przeszkód i kłód, które wielokrotnie były nam stawiane. Tym bardziej cieszę się, że taka inwestycja zakończyła się pomyślnie.

Jednocześnie wobec faktu, iż pismo Ministerstwa zostało upublicznione na stronie internetowej Ministerstwa, tym samym oczekuję, iż niniejsza odpowiedź również zostanie opublikowana na tejże stronie, aby mogła się z nią zapoznać opinia publiczna.

Sława Umińska-Duraj
Prezydent Piekar Śląskich

← Powrót

Proponowane posty

22-12-2019

CBA skończyło z osiedlem

Centralne Biuro Antykorupcyjne zakończyło kontrolę Zakładu Gospodarki Mieszkani...

Czytaj więcej

08-01-2020

Najwyższa Izba Kontroli: oszustwa nie by...

Zakończyła się kolejna z kontroli inwestycji na Osiedlu Wieczorka. Nie ma mowy ...

Czytaj więcej

29-04-2019

Kolejne wspólnoty wypowiadają umowy WFOŚ...

Zabawne było, kiedy można było gro...

Czytaj więcej

24-06-2020

WFOŚiGW ma na głowie NIK i ministra. W t...

Minister Funduszy i Polityki Regionalnej jest zaniepokojona stanem realizacji p...

Czytaj więcej

05-02-2019

Poseł Jerzy Polaczek z Osiedlem Wieczork...

Podczas sesji Rady Miasta poseł Jerzy Polaczek zabrał głos w...

Czytaj więcej

20-03-2019

UWAGA - kontrola! Tym razem... mieszkańc...

Na wniosek posła Jerzego Polaczka mieszkańcy Osiedla Wieczor...

Czytaj więcej

23-04-2019

Poseł Jerzy Polaczek się wstydzi swoich ...

Poseł Jerzy Polaczek domaga się od prezydent Sławy Umińskiej...

Czytaj więcej

28-02-2019

Palenie czarownic, czyli na sesji o prob...

Stan realizacji projektu: 31 budynków podłączonych do centra...

Czytaj więcej

Komentarze0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest
30 komentarzy
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
misio
misio
3 miesięcy temu

Panie Krzysztofie ,proszę o informację czy droga rowerowa przy gazowni na Maczka jest budowana kosztem miejsc parkingowych które się tam znajdowały, czy zostanie to jakoś rozwiązane i miejsca parkingowe zostaną.

Kamil
Kamil
3 miesięcy temu
Reply to  misio

Komentarz nie dotyczy przecież wgl tematu posta… A projekty ścieżek są dostępne np na stronie BIP Piekary Śląskie. A jak już tak wgl samemu się nie chce szukać to w ostateczności można na budowie zapytać to i nawet projekt pokażą na własne oczy.

misio
misio
3 miesięcy temu
Reply to  Kamil

Po jakiego grzyba się odzywasz, skoro to nie pytanie do ciebie. Filozof się znalazł.

Damian Harazim
Damian Harazim
3 miesięcy temu
Reply to  misio

Zgodnie z projektem teren przed gazownią objęty jest projektowaną nawierzchnią z kostki do przebudowy i częściowo nawierzchnią miejsc postojowych z kostki betonowej.

misio
misio
3 miesięcy temu
Reply to  Damian Harazim

Ja się nie pytam jaka tam będzie kostka, tylko ile miejsc postojowych zostanie zlikwidowanych lub nie. Proste pytanie -prosta odpowiedź…….

Damian Harazim
Damian Harazim
3 miesięcy temu
Reply to  misio

Wiesz co gościu?
Dostosuj się w takim razie do rady kolegi Kamila.
Albo naucz się zadawać pytania.
Czy to:
“czy droga rowerowa przy gazowni na Maczka jest budowana kosztem miejsc parkingowych które się tam znajdowały, czy zostanie to jakoś rozwiązane i miejsca parkingowe zostaną”
jest równoznaczne z tym:
“Ja się nie pytam jaka tam będzie kostka, tylko ile miejsc postojowych zostanie zlikwidowanych lub nie”.

Otóż nie jest. Nie dość że nie raczysz zadać pytania w odpowiednim temacie, nie dość że nie umiesz zadać właściwie pytania, to jeszcze atakujesz kogoś, kto ci na pytanie odpowiada…
Pobierz projekt i analizuj albo uzbroj się w kulturę.

misio
misio
3 miesięcy temu
Reply to  Damian Harazim

Ty jesteś człowieku upośledzony umysłowo! Proste pytanie prosta odpowiedz. To ty się naucz odpowiadać jeśli już raczysz wsadzać swoje 2 grosze tam gdzie cię nikt nie prosił. Kurde Jan Miodek normalnie. Po jaką cholerę piszesz mi o kostce brukowej czy to jest odpowiedz na moje pytanie ??? Czego nie rozumiesz w tym pytaniu?
Więc jeszcze raz: (Panie Krzysztofie ,proszę o informację czy droga rowerowa przy gazowni na Maczka jest budowana kosztem miejsc parkingowych które się tam znajdowały, czy zostanie to jakoś rozwiązane i miejsca parkingowe zostaną.) Dziękuję.

pytajnik
pytajnik
3 miesięcy temu
Reply to  Damian Harazim

Panie Harazim, czy to :Zgodnie z projektem teren przed gazownią objęty jest projektowaną nawierzchnią z kostki do przebudowy i częściowo nawierzchnią miejsc postojowych z kostki betonowej. Jest sensowna odpowiedż na to: Panie Krzysztofie ,proszę o informację czy droga rowerowa przy gazowni na Maczka jest budowana kosztem miejsc parkingowych które się tam znajdowały, czy zostanie to jakoś rozwiązane i miejsca parkingowe zostaną.
Nie dość że nie potrafisz sensownie udzielić odpowiedzi to jeszcze atakujesz pytającego .Analizuj tekst albo uzbrój się w kulturę.

gość
gość
3 miesięcy temu
Reply to  Damian Harazim

Może przestańcie reagować na wpisy nie na temat

P Śl
P Śl
3 miesięcy temu
Reply to  Damian Harazim

Weź się nie ośmieszaj – jego pytania są zrozumiałe, w przeciwności do twojej odpowiedzi z dupy. Temat jest odpowiedni, bo dotyczy Starego. Poza tym to nie jest forum tylko blog, tu nigdy porządku nie było i nie będzie, a ten cały dział pytania i odpowiedzi nie służy do porządkowania tylko topienia niewygodnych pytań (bo nikt tam nic nie odnajdzie). Gdyby misio chciał tego szukać to by szukał, a nie pytał. Tylko tam coś znaleźć to…. potem trzeba ściągnąć ZIPa z 200 MB, a na koniec odnaleźć PDFa z projektem budowlanym. Tylko pytanie czy tam to wogóle można znaleźć, bo prawdopodobnie jest to po czasie usuwane. Ja to oglądałem, ale już nie pamiętam – być może, że ciąg pieszo rowerowy miał powstać, z zachowaniem miejsc parkingowych.

P Śl
P Śl
3 miesięcy temu
Reply to  misio

https://josephine.proebiz.com/pl/tender/22303/summary
Tu jest przetarg na trasę 23, musisz ściągnąć ZIP 140 MB i chyba otworzyć plik plan sytuacyjny, bo do końca nie wiem czy to na pewno jest stan po przebudowie. Z tego wynika, że będzie sama ścieżka rowerowa, a parkowanie prawdopodobnie w stanie obecnym.

Marcin z Brzozowic
Marcin z Brzozowic
3 miesięcy temu

Prościej było by zburzyć a mieszkańców wysiedlić. Całe miasto się zrzuca na te wstrętne stare osiedle. Siedlisko kiboli i bandytyzmu.

Thomas
Thomas
3 miesięcy temu

No za to w Brzozowicach nie ma kiboli , no może kibole Ruchu Chorzów , ale są tacy niewinni , spokojni można by pomyśleć biedne owieczki , no i nie ma tam meneli , jednym słowem piekarska ostoja kultury i dobrego wychowania . Chłopie naprawdę wybierz się do psychologa bo coś z główką nie tak !!!!!!!!!!!!!!

Marcin z Brzozowic
Marcin z Brzozowic
3 miesięcy temu
Reply to  Thomas

Jak zaorana stare patologiczne osiedle pójdę do psychologa komunusto

Thomas
Thomas
3 miesięcy temu

A to ciekawe , na jakiej podstawie doszedłeś do wniosku że jestem komunistą. Ciebie synek fest zamroczyło co fandzolis takie plity ło komunie , no ino przypominom ci , że bloki na Brzozowicach tys budowano za komuny . Więc idąc twoim tokiem myślenia to ve tych blokach tys mieszkajom komuchy . Ale mos richtig fest tyn kalfas zryty .

Damian Harazim
Damian Harazim
3 miesięcy temu
Reply to  Thomas

Thomas, ignorowanie to naprawdę najlepsze co możesz zrobić. Takie jednostki chorobowe żywią się odpowiedziami. Co byś nie napisał, gościa to napędzi.
Ignoruj, bo jak sam widzisz, typ potrzebuje już leków wyciszających, terapii i odłączenia internetu…

Marcin z Brzozowic
Marcin z Brzozowic
3 miesięcy temu
Reply to  Thomas

Bloki w karmieniu i Brzizowicach towarzyszu są dzisiaj prywatne. Jeżeliby jaj s kretyn zniszczy elewacje mieszkańcy sami muszą ją naprawić a w przypadku osiedla Wieczorka Prezydent miasta wysyła spółkę miejska ZGM i oni to robią na koszt nie prezydenta tylko nas wszystkich mieszkańców to jest ta różnica TOWARZYSZU THOMAS

Thomas
Thomas
3 miesięcy temu

Towarzyszu M u nas też są mieszkanie wykupione przez lokatorów , więc także płacą za naprawy . A reszta płaci czynsze , więc daruj se te godki towarzyszu M z Brzozowic .

Obserwator
Obserwator
3 miesięcy temu
Reply to  Andrzej

Czepiają się, że miasto nie zweryfikowało wniosków, a sami nie potrafią zweryfikować kandydatów do nagrody. Ministerstwo się ośmiesza – sprawa jest znana od dwóch lat. Jak znam życie interweniował osobiście pewien poseł.

wyborca
wyborca
3 miesięcy temu
Reply to  Anka

Z nas? Chyba z polityków, którzy już się pogubili. Oskarżają, potem dają nagrody, potem przypominają sobie, że nie wypada

Thomas
Thomas
3 miesięcy temu
Reply to  Anka

CHYBA ZE PAJACÓW Z PARTI PERZES I SPÓŁKA W SKRÓCIE PiS !!!!!!!!!!!!!

wyborca
wyborca
3 miesięcy temu
Reply to  Ania

Jak to napisał ktoś powyżej, o niespełnione ambicje jednego posła

Wioletta
Wioletta
3 miesięcy temu

Pani Wioletta ma prokuratorskie zarzuty, ale widać, że ma wszystko gdzieś. Dokładnie tak jak w pracy ZGM. Ciekawe czy w więźniu zmięknie.

Leszek
Leszek
3 miesięcy temu

Wszelkie układy z pis , przyjmowanie nagród, czeków w świetle reflektorów skutkują tym właśnie – Albo jesteście za PIS albo przeciw – a tak jesteście zakładnikami – tyle i aż tyle – dodam, że my jako mieszkańcy też nimi jesteśmy. Sory, ale wkurzają mnie te czeki i ta hipokryzja – powinniśmy płacić podatki i patrzeć jak nasze miasto się rozwija – a nie dać się wkręcać w jakieś gry – bo jak na to patrzę i czytam to mi to wygląda właśnie na grę – Szkoda że ja jako mieszkaniec nie mam tu nic do powiedzenia – przy wyborach proszę się określić – my patrzymy – zarówno przeciwnicy jak i zwolennicy obecnej władzy . Bardzo proszę zrobić na blogu obszerny post o tym ile miasto straciło na polskim ładzie, ile obiecano , o ile wzrosły koszty , ile przetargów się wywaliło i ile musimy dopłacić , ile nie ogłoszono , jakie inwestycje ,programy, maiły być a nie będą – konkrety tak abyśmy zrozumieli i zobaczyli fakty -w czytelnej formie dla wszystkich grup społecznych naszego miasta.

Last edited 3 miesięcy temu by Leszek