KRZYSZTOF TURZAŃSKI
SŁAWA UMIŃSKA-KAJDAN

Krzysztof Turzański Sława Umińska-Duraj

2011-03-31

Apel do Ministra Infrastruktury

Nie dla odpłatności za przejazd autostradami
w Aglomeracji Górnośląskiej!

 

   Zgodnie z treścią podjętej w dniu 27 stycznia br. uchwały Rady Miasta Piekary Śląskie w pełni popieramy stanowisko Górnośląskiego Związku Metropolitalnego (GZM) wobec projektu Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie autostrad płatnych wyrażone we wniosku z dnia 20 stycznia br.

   Zarówno wchodzący w skład GZM Prezydenci górnośląskich miast, w tym Prezydent Piekar Śląskich Stanisław Korfanty, jak również były Minister Transportu poseł Jerzy Polaczek jednogłośnie i zdecydowanie sprzeciwiają się pobieraniu opłat od pojazdów za przejazd autostradami: A1 na odcinku od węzła Sośnica do węzła Pyrzowice oraz A4 na odcinku od węzła Kleszczów do węzła Brzęczkowice.

   Nowy projekt Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 stycznia br. jest sprzeczny z oczekiwanymi zasadami użytkowania odcinków autostrad w Aglomeracji Górnośląskiej, w tym w Piekarach Śląskich. Przygotowywane założenia funkcjonowania infrastruktury drogowej w aglomeracji zakładały wyłączenie z opłat odcinków powstających autostrad, które miałyby pełnić funkcję obwodnic miast oraz zapewniać komunikację aglomeracji z portem lotniczym Katowice-Pyrzowice.

   Przebieg i dostępność autostrady A1 będą niewątpliwie miały wpływ na zapewnienie dalszego rozwoju Piekar Śląskich. Transport samochodowy jest dominującą formą transportu osobowego na Śląsku – 60% osób dojeżdżających do pracy porusza się tu samochodem (dane na podstawie raportu SMG/KRC 2009-2010). Wspieranie mobilności mieszkańców miast Aglomeracji Górnośląskiej wiązać się może z możliwością lepszego wykorzystania zasobów ludzkich w skali całego województwa. Pobór opłat i postój pojazdów przy bramkach ograniczy przepustowość i funkcjonalność autostrad i dodatkowo zwiększy koszty dojazdów do pracy. Ponadto należy pamiętać o kwestii środowiskowej związanej ze zwiększeniem natężenia hałasu i odprowadzanych zanieczyszczeń do powietrza. Pobór opłat za przejazd utrudni również dalszy rozwój Międzynarodowego Portu Lotniczego Pyrzowice.

   Niniejsze stanowisko oraz podjęta w tej sprawie w dniu 27 stycznia br. uchwała Rady Miasta Piekary Śląskie jest odpowiedzią wobec pełnych niepokoju głosów mieszkańców miast Aglomeracji Górnośląskiej, w tym Piekar wyrażanych w dyskusji na regionalnych forach internetowych i w mediach. Sprzeciw wobec pobierania opłat za przejazdy piekarskim odcinkiem A1 wyraziło jesienią ubiegłego roku kilkuset mieszkańców Piekar Śląskich podpisując listy przesłane później do Ministerstwa Infrastruktury.

   Jednoznaczne stanowisko mieszkańców, władz miejskich, związku metropolitalnego oraz innych instytucji i osób, w tym parlamentarzystów świadczą o tym, że sprawa nie pobierania opłat za przejazdy wymienionymi odcinkami jest zasadną i kluczową kwestią dla rozwoju zarówno poszczególnych miast, jak i całego Górnośląskiego Związku Metropolitalnego.

   Oczekujemy, że Premier Donald Tusk i Minister Infrastruktury Cezary Grabarczyk podejmą decyzje umożliwiające temu ważnemu ośrodkowi gospodarczemu jakim są miasta Górnośląskiego Związku Metropolitalnego dalszy rozwój.

 

Radni Rady Miasta Piekary Śląskie
 

Popieram!
Poseł na Sejm RP
Jerzy Polaczek

← Powrót

Komentarze0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments