KRZYSZTOF TURZAŃSKI
SŁAWA UMIŃSKA-DURAJ

Krzysztof Turzański Sława Umińska-Duraj

2012-03-29

XVI Sesja Rady Miasta

Na sesji Rady Miasta powrócił problem pomnika Wawrzyńca Hajdy. Uchwałę w tej sprawie – w zupełnie nowym kształcie przedstawił prezydent miasta. Nie było przedstawicieli inicjatorów, więc nie odnieśli się do rozwiązania proponowanego przez prezydenta. Uchwała została przez radnych przyjęta.

Zasadnicza Szkoła Zawodowa o dwuletnim i trzyletnim cyklu kształcenia została przekształcona w trzyletnią Zasadniczą Szkołę Zawodową.

Zlikwidowane zostało Liceum Uzupełniające dla Dorosłych przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 49 oraz Technikum nr 2.

Radni przyjęli także projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie ulic: Bednorza i Frenzla w Piekarach Śląskich. Nasz klub zwrócił uwagę na niepraktycznie prowadzone konsultacje społeczne, o których najzwyczajniej w świecie mieszkańcy… nie wiedzieli. To już kolejny raz, kiedy zwracamy uwagę na ten problem.

Zatwierdzona została także taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia wodę i dla odprowadzania ścieków.

Dużo dyskusji wzbudził natomiast statut Górnośląskiego Związku Metropolitalnego. Absurdalana gadanina dotyczyła proponowanej zmiany nazwy związku, co stanowiło dla prezydenta i radnych problem. Ostatecznie uchwała została przyjęta, głównie głosami naszego klubu. Dzięki temu nie grozi nam wykluczenie z GZM. Warto zaznaczyć, że radni koalicji nie wiedzieli jak głosować (czyżby zabrakło instrukcji?) w związku z tym konieczne było powtarzanie głosowań i wielokrotne liczenie głosów, które za każdym razem wychodziło… inaczej. Konsekwentnie głosował jedynie klub radnych Krzysztofa Turzańskiego.

Uchwałą ustalona została także dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej, kwestia pożyczki na realizację programu niskiej emisji i zmian w wieloletniej prognozie finansowej miasta.

Interesującą nas uchwałą był Projekt uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Miasta Piekary Śląskie nie stanowiących jego wyłącznej własności

Zaangażowany w temat ochrony zabytków jest radny naszego klubu Tomasz Flodrowski, zresztą nasz klub też przygotował projekt uchwały w sprawie ochrony zabytków.

Dyskusja na temat była szeroka, ale ostatecznie radni koalicji zdjęli projekt z porządku obrad – nie głosując go. Tym samym szansa na to, że z w tym roku z dotacji skorzysta któryś z uprawnionych obiektów sakralnych – jest niewielka.

Wywołało to szczególne oburzenie radnego Flodrowskiego, ale jego postawa i pasja w ochronie zabytków nie znalazła zrozumienia wśród radnych.

← Powrót

KomentarzeDodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *