KRZYSZTOF TURZAŃSKI
SŁAWA UMIŃSKA-DURAJ

Krzysztof Turzański Sława Umińska-Duraj

2012-05-31

XVIII Sesja Rady Miasta

Stanowisko naszego klubu jest jasno określone – nie poparliśmy konstrukcji budżetu na rok 2011, nie możemy poprzeć jego realizacji. Odpowiedzialność za budżet i jego realizację powinna spoczywać na prezydencie i radnych koalicji, którzy go wspierają.

Nasze zastrzeżenia wzbudziła sama konstrukcja budżetu (niezadaniowa), brak uwzględnienia wniosków mieszkańców, źle rozłożone priorytety zadań.

W załączeniu przedstawiamy oficjalne stanowisko Klubu Radnych Krzysztofa Turzańskiego, które stanowi załącznik do protokołu.

Podczas sesji Rady Miasta wręczone zostały także nagrody za najlepsze prace końcowe studentów szkół wyższych poszerzających wiedzę o Piekarach Śląskich w zakresie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.

Odbyły się również wybory uzupełniające ławników do Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach.

Jednym z punktów było także przedstawienie wyników badań przeprowadzonych w Brzezinach Śląskich na terenach inwestycyjnych gdzie podejrzewano składowanie niebezpiecznych odpadów. Na szczęście nagorsze obawy się nie spełniły – nie znaleziono metali ciężkich i niebezpiecznych substancji, a zdaniem profesjonalistów znacznie bardziej niebezpieczne jest skażenie całego terenu związane z dawną działalnością Orła Białego i zakładów Waryńskiego. Nie zmienia to faktu, że w Brzezinach Śląskich składowane są odpady, w badaniach dokładnie stwierdzono ich skład i strukturę, wśród których pojawiły się także odpady komunalne – papier, szkło i tekstylia. Mamy nadzieję, że problem zostanie rozwiązany, a sprawą zgodnie z prawem zajmą się uprawnione organy.

W temacie inwestycji w Brzezinach Śląskich pojawiła się także inna informacja. Sąd przyznał rację spółce MoBruk stwierdzając rażące naruszenie Kodaksu Postępowania Administracyjnego i rażąco przewlekłe postępowanie prowadzone przez prezydenta Stanisława Korfantego. Warto przypomnieć, że nasz klub zwracał na ten fakt uwagę kilka razy podczas sesji Rady Miasta powołując się na orzeczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Teraz zapadł wyrok sądu, a inwestor zapowiada pozew o wielomilionowe odszkodowanie. Można było tego uniknąć – nasz klub zawsze opowiadał się za rozsądnym działaniem zgodnie z przepisami prawa. Jego naruszanie przez prezydenta miasta może rodzić konsekwencje finansowe, a z pewnością nie buduje zaufania inwestorów do władz miasta.

← Powrót

KomentarzeDodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *