KRZYSZTOF TURZAŃSKI
SŁAWA UMIŃSKA-DURAJ

Krzysztof Turzański Sława Umińska-Duraj

2013-06-27

XXIX Sesja Rady Miasta kadencji 2010-2014

Nasz klub miał dokumenty i był gotowy przedstawić założenia programu. Do tego dokumentu odniosły się już związki zawodowe, nie akceptując tej formy restrukturyzacji. Prezydent otrzymał pismo w tej sprawie. Zaskakujące jest to, że nikt nie zainteresował się problemem. Nikt nie chciał sprawdzić – co takiego zaniepokoiło pracowników kopalni. Nikt nie poprosił o udostępnienie dokumentu, nikt nie podszedł podczas przerwy, żeby chociaż pobieżnie go pzejrzeć. Po prostu nie było tematu.

Ugrupowanie Nasze Piekary i prezydent Stanisław Korfanty nie interesują się problemami KWK Piekary. Co stało na przeszkodzie, żeby poznać program restrukturyzacji? Polityczne klapki na oczach.

Poruszone zostały jeszcze dwa problemy:

1) problemy związane z brakiem przetargu na odbiór śmieci

2) niedostarczenie materiałów dotyczących budowy Szpitala Miejskiego

Radni uchwalili absolutorium dla prezydenta Stanisława Korfantego, klub radnych Krzysztofa Turzańskiego nie poparł tej uchwały, ponieważ nie akceptuje budżetu zaproponowanego i wykonanego przez prezydenta. Radni wstrzymali się od głosu.

 

A jak oceniają to mieszkańcy?

 

Na XXIX Sesji Rady Miasta nudno nie było, momentami wręcz zabawnie.
Zaraz na wstępie radny Turzański złożył wniosek o przedstawienie na sesji programu naprawczego KWK Piekary. Prezydent nie wykazywał jednak zainteresowania, w czym tradycyjnie poparli go radni Naszych Piekar, więc wniosek upadł. Chwilę zastanowienia wykazał radny Podzimski, jako jedyny wstrzymujący się od głosu. Na pytanie radnego Turzańskiego skierowane do Prezydenta Korfantego (cyt.): „Czy pan Prezydent ma wiedzę, czy 1 lipca zostaną alokowani pierwsi górnicy, czy też nie?” nie było długo, długo odpowiedzi. Dopiero po 40 minutach i wcześniejszym ponowieniu pytania przez radnego, doczekaliśmy się odpowiedzi ze strony Prezydenta (cyt.): „W tej kwestii pan dyrektor KWK Piekary wypowiadał się na ostatniej sesji. Żadnych nowych informacji w tym temacie nie przekazał”.
Kolejny poruszony temat to ustawa śmieciowa.
Radny Gowarzewski pyta (cyt.): „Skąd wynikają dodatkowe opłaty dla mieszkańców za odbiór śmieci od 1 lipca, dlaczego mamy poza tą opłatą 11 zł od jednego mieszkańca, płacić za jakiś worek zielony, czerwony, niebieski? Czy tu chodzi o to, byśmy płacili wyższe kwoty?
Nie słyszałem, abyśmy uchwalali jakieś dodatkowe opłaty.”
Prezydent Pasternak odpowiada (cyt.): „Pojemniki, czyli także worki, są po stronie właściciela. Worki ażurowe są nieodpłatnie, to dobra oferta, tak mi się wydaje (???) , natomiast worek zielony jest po złotówce i to jest oferta. Jeżeli ktoś ma możliwość to sobie zapewnia we własnych możliwościach”. Naczelnik Jarząbek precyzuje (cyt.): „ jeżeli mieszkaniec twierdzi, że ma worki takie, które gwarantują wytrzymałość odpowiednią,
i że nie rozpadnie się ten worek, to może wystawiać w swoim worku”.
Prezes ZGK Krawczyk na pytanie radnego Wesołowskiego odpowiada, iż w zabudowie jednorodzinnej trawę, odpady zielone można wysypywać do brązowego pojemnika, nie mieszać z odpadami bio, który też będzie odbierany w każdy poniedziałek.
Radny Cisek zaproponował (cyt.): „Rozpatrzyć możliwość zrezygnowania z tej złotówki za zielony worek, gdyż płacimy jedną opłatę”.
Odnosząc się do niezorganizowania przez Prezydenta Korfantego przetargu na odbiór odpadów, radny Flodrowski stwierdza (cyt.): „Obowiązującym przepisem, są aktualne przepisy ustawy śmieciowej i powinniśmy je bezwzględnie stosować, (…) narażamy się na kary, a na pewno jest to lekceważenie obowiązujących przepisów prawa”. Na co odpowiada Prezydent Pasternak (cyt.): „ Ile prawników tyle opinii, albo ze dwie więcej na pewno. (…) to jest spór, zobaczymy jak ten spór będzie rozstrzygnięty”. Radny Flodrowski do Prezydenta Pasternaka (cyt.): „Pan się odnosi do Parlamentu czy Rady Ministrów tak jakby to był nasz przeciwnik, natomiast to jest nasz przełożony, ponieważ oni stanowią prawo, które my wykonujemy. Nie zgadzam się z taką polityką, aby kontestować oficjalną interpretację ministerstwa i realizować sobie według własnej interpretacji. Co jeśli narazimy się na wysokie kary?”.
Radny Podzimski (cyt.) : „Ogłaszając przetarg ryzykujemy – być albo nie być spółki gminnej, która gdybyśmy czekali, to ona będzie na naszym, de facto utrzymaniu, czyli musielibyśmy dopłacać (…) Wybór który padł jest najbardziej słuszny”.
Radny Ściebiorowski (cyt.) : „Należy życzyć panom prezydentom, żeby w tym sporze prawnym okazało się, że mają rację, bo inaczej pójdzie
w świat i opinia w kraju, że w Piekarach prawa się nie przestrzega”.
Radny Flodrowski pyta prezes PCM o koszt szczepienia dzieci organizowany przez miasto,
a wynoszący 65 zł. skoro w innych przychodniach ten koszt, to kilkanaście złotych.
Prezes PCM A. Wardzyk-Kulińska (cyt.): „Ja jestem przedsiębiorcą, jeżeli mi się uda na czymś zarobić, bo zaoszczędziłam na kosztach zakupu, to co ja mam zrobić? Powiedzieć, przepraszam oddaję te pieniądze?”.
(cyt.): „Oprócz dotacji, które miasto regularnie przekazuje PCM, są pewne ukryte dotacje” – podejrzewa radny Flodrowski. Odpowiedź ze strony pani prezes PCM nie padła, co radny Seweryn skwitował (cyt.): „Zgoda, jednak nie uzyskamy w tej chwili odpowiedzi na to pytanie”.
Na pytanie pani prezes PCM (cyt.): „To dlaczego inne ośrodki nie brały udziału w konkursie”.
Radny Flodrowski odpowiedział (cyt.): „Ponieważ konkurs został ogłoszony w piątek,
a rozstrzygnięty w poniedziałek”.
Na sesji przegłosowano głosami Naszych Piekar (Klub Turzańskiego wstrzymał się) absolutorium dla Prezydenta Korfantego,
po czym były kwiaty i gratulacje.
Przegłosowano uchwały dotyczące zasad przyznawania stypendium dla uczniów i studentów oraz stypendium za wybitne osiągnięcia sportowe. Tu pojawił się problem jakie sportowiec powinien mieć zachowanie: bardzo dobre, czy wystarczy dobre. Radni wrócili myślami do swych szkolnych lat… było trochę śmiechu.
Po długiej, wesołej dyskusji przegłosowano, iż zachowanie sportowca powinno być bardzo dobre, jeżeli chce się starać o stypendium. Najbardziej aktywni radni na sesji: Flodrowski, Ściebiorowski, Turzański, Wesołowski, Podzimski.
Interpelacje złożyli radni: Podzimski, Adamczyk, Wieczorek, Cichy, Warczok, Ściebiorowski. Sesja trwała 5 godzin.

Obserwator23

← Powrót

KomentarzeDodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *